Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-09-09

Håndtering af slam fra recirkulerede akvakulturanlæg

Håndtering af slam er vel nok et emne, der typisk ikke skænkes meget opmærksomhed i en travl hverdag på akvakulturanlæg. Her er det naturligt nok kvaliteten af produktionsvandet og fiskenes vækst, der er i fokus.

Efterhånden som sektoren udvikler sig i retning af større produktionsenheder, og der dermed er tilsvarende større slammængder, der skal håndteres, bliver det imidlertid mere åbenlyst, at håndtering af slam er en væsentlig del af produktionsforholdene, og derfor må adresseres på linie med andre produktionsforhold. Dertil kommer, at forholdene omkring håndtering af slam i stigende grad har myndighedernes bevågenhed, og at der på linie med den generelle udvikling i samfundet må forventes stadige stramninger i reguleringen af miljøpåvirkninger fra akvakulturanlæg.

Læs det elektroniske tillæg til Dansk Akvakulturs nyhedsbrev.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!