Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-03-29

Ingen dioxin i danske foderstoffer

Plantedirektoratet kontrollerede sidste år 40 foderprøver for dioxiner og dioxinlignende stoffer, de såkaldte PCB'er. I samtlige 40 kontrolprøver var indholdet af dioxin langt under de tilladte grænseværdier.
Gennem de seneste syv år er indholdet af dioxiner og PCB'er især konstateret i foderstoffer med fiskebestanddele. Derfor var 32 af prøverne i 2006 taget fra foderstoffer med blandt andet fiskemel og fiskeolie. Generelt var indholdet af dioxiner lidt højere her, uden dog at komme over grænseværdierne.
I foderblandinger uden indhold af fisk har myndighederne ikke fundet dioxin af nogen betydning de seneste syv år.
Plantedirektoratet har tilrettelagt sin foderstofkontrol, så prøverne bliver taget, hvor sandsynligheden for at finde dioxiner er størst. Alligevel har myndighederne de seneste to år ikke fundet indhold af dioxiner, der lå over grænseværdierne. I alt har Plantedirektoratet undersøgt 540 foderstofprøver for dioxin i årene 2000 til 2006.

"Men erhvervet gør også selv en stor indsats. Eksempelvis har fiskemelsindustrien været dygtige til at rense fiskeolie og fiskemel for de uønskede dioxiner," påpeger fødevareminister Hans Chr. Schmidt. Han fremhæver især samarbejdet mellem myndighederne og foderstofbranchen: "Samarbejdet er en væsentlig grund til, at vi i Danmark har været fri for de foderskandaler, vi har set i udlandet," siger ministeren. Yderligere oplysninger: Dyrlæge og seniorekspert, Tim Niss Corell, Plantedirektoratet, tlf. 4526 3794.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!