Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-09-18

Kommissær Borg: "Vagt i gevær! EUs fiskeripolitik dur ikke.

EU's fiskerikommissær råber 'vagt i gevær' og foreslår (endnu) en total revision af den fælles fiskeripolitik .

Joe Borg siger at fiskeripraksis snarest muligt skal undergå drastiske ændringer, hvis de hastigt skrumpende fiskebestande skal reddes og kunne udgøre grundlag for fiskeri også i fremtiden.

Medlemsstaternes årlige kamp om for at opnå den størst mulige kvote og fiskerirettigheder er udtryk for en "snæversynet og kortsigtet  beslutningsproces, som kun øger forædlingsindustriens og de grønne organisationers frustrationer", siger Borg.

Som modvægt, til den kortsigtede politik, foreslog Borg i går (17. september), en gennemgribende vurdering af hvordan et bæredygtigt fiskeri i de europæiske farvande reelt kan gennemføres. Borgs forslag kan ikke stå alene, men skal have opbakning af medlemslandenes regeringer.

EU har brug for at agere hurtigt - hvis man skulle have lyst til at få f.eks. torsk på middagsbordet, ja så er mulighederne skrumpet med 75% over de seneste 30 år. Mængden af Blåfinnet tun, engang Middelhavets stolte  kendetegn, er reduceret med 80% i samme tidsrum.

Og hvert år gentager historien sig: Fiskeriministrene vælger at overhøre alle de alvorlige advarsler og anbefalinger om kraftig reduktion af fiskeritrykket for at sikre fremtidens fiskeri. I stedet  tillader de endnu dybere indhug i vitale fiskebestande. Oveni dette har EU spillet fallit med hensyn til at stille spilleregler op der kan forhindre illegalt fiskeri - en faktor der forværrer situationen yderligere.

"I sin nuværende form tilskynder den fælles fiskeripolitik ikke til en ansvarlig opførsel - hverken hos fiskerne eller deres politikere", siger Borg i sin redegørelse. "De styringsredskaber vi anvender (den fælles fiskeripolitik og forvaltningen deraf, red.) tilskynder snæversynede kortsigtede beslutninger".

"Årtiers tuskhandel mellem fiskerinationer som Spanien, England og Frankrig har sikret at den nuværende 'tilpassede fiskerflåde' stadig er i stand til at fange tre gange mere end det bæredygtige niveau (maximum sustainable yield). Det har ført til at adskillige værdifulde fiskebestande er tæt på at være kommercielt uinteressante for fortsat fiskeri. Dette er baggrund for mit forslag om en gennemgribende vurdering af EU's fiskeripolitik", tilføjer Borg.

Joe Borgs forslag forelægges nu medlemsstaternes fiskeriministre til godkendelse - men der går nok op til et år før en endelig beslutning om revisionen foreligger.

Kilde:Associated Press

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!