Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-09-23

Ny plan skal hjælpe den europæiske ål

Ålebestanden i Europa er truet, og derfor har EU-landene besluttet, at ålefiskeriet skal reduceres. Fødevareministeriet har netop udarbejdet udkast til en dansk redningsplan for ålen.

Danmark er storproducent af ål i opdræt - og samtidig med at vore opdrættere producerer 'spiseål' - ja, så producerer de også ål til udsætning for at hjælpe med genopretningen af ålebestanden. Brancheforeningen Dansk Akvakultur har lavet en egen strategi for åle-genopretning. Strategien går nogle skidt videre end den officielle handlingsplan- bl.a. opfordres der til stop for eksport af europæiske ålelarver/glasål ud af EU.

Læs Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtigt åle-opdræt.


Fødevareministeren siger:

"Det er vigtigt, at der også er et ålefiskeri i fremtiden. Derfor sender vi nu en forvaltningsplan i høring, der sætter ind på en række områder for at genoprette bestanden" udtaler fødevareminister Eva Kjer Hansen. 


Fødevareministeriet arbejder sammen med fiskere, forskere og repræsentanter fra det rekreative fiskeri på udviklingen af en plan, der indebærer en reel beskyttelse af ålen, samtidig med, at der bliver taget mest muligt hensyn til de parter, hvis aktiviteter påvirkes af den fremtidige åleforvaltning.

Der er udarbejdet et samlet oplæg, som nu er sendt i høring. I den forbindelse har alle åleinteresserede mulighed for at bidrage med forslag og kommentarer.
"For mig er det aller vigtigste, at vi i Danmark påtager os et reelt og ambitiøst medansvar for at redde den europæiske ål. Det kræver en langsigtet indsats", siger Eva Kjer Hansen.

Fødevareministeriet har sendt et udkast til forvaltningsplanen i høring hos relevante interessenter, med svarfrist den 21. oktober 2008.

Udkastet indebærer indskrænkninger for både det erhvervsmæssige og det rekreative ålefiskeri. Det sker bl.a. ved forbud imod visse fiskeredskaber, begrænsning af den periode, hvor der må fiskes, et forhøjet mindstemål og over tid fredning af ål i ferskvand.

Fakta:
Se udkast til forvaltningsplan på fiskeridirektoratets hjammeside

Grundlaget for arbejdet med forvaltningsplanen er Rådets Forordning nr. 1100/2007 af 18. septem-ber 2007 om foranstaltninger til genopretning af bestanden af europæisk ål. Forordningen indeholder målsætninger for forvaltning af ålefiskeriet, og arbejdet med forvaltningsplanen drejer sig om, hvordan Danmark skal leve op til målsætningerne.

Ål i opdræt
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!