Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-09-23

EU-mulighed: Akvakultur er et selvstændigt prioriteret indsatsområde - med egen politik.

Ministre fra 18 medlemslande har underskrevet et memorandum om akvakultur og oversendt dette til Kommissionen.

Ministrene opfordrer blandt andet Kommissionen til at styrke udvikling og ekspansion af akvakultur i Europa. Akvakultur er et miljøeffektivt erhverv der på en ansvarligt måde kan styrke den europæiske 'hjemmeproduktion' af fødevarer.

Den aktuelle skrivelse fra de 18 ministre er i tråd med Europarådet, der fornylig henvendte sig til Kommissionen i samme ærinde - at styrke den europæiske produktion fra akvakultur.

Den nuværende europæiske strategi for akvakultur er fra 2002 og var i 2007 i en 'midtvejs-høring'. Kommissionen bearbejder netop nu de indkomne kommentarer således at der kan forelægges ministrene et forslag på det 'traditionsrige julemøde' for fiskeriministrene.

Hvis Kommissionens endelige forslag til en revideret akvakultur-strategi også indeholder ministrenes forslag om en egentlig og selvstændig akvakultur-politik, indebærer det, at sektoren forfremmes til at være et selvstændigt prioriteret indsatsområde på linie med landbrug, energi og fiskeri. Sektoren er en 'kultur-sektor', på linje med landbrug, og ligner i mindre grad fiskerisektoren, der er baseret på 'organiseret jagt'. Om en egentlig politik på området også får betydning for forvaltningen - der hidtil er sket i generaldirektoratet for fiskeri (nu DG-Mare) må tiden vise, men det ville være betimeligt at få en udmelding om en selvstændig satsning på opdræt - med tilhørende 'finansielle værktøjer'.

Under alle omstændigheder lægger ministrene, i deres opfordring, op til en integreret politik på området. Det samme gjorde Dansk Akvakultur som respons på midtvejshøringen af EUs akvakulturstrategi. I øvrigt er der 'nationale tanker' om oprettelse af et akvakultur-udvalg i folketinget - på linie med f.eks. fødevareudvalg og miljøudvalg.

Læs ministrenes memorandum til Kommissionen.
Læs Dansk Akvakulturs kommentarer til revison af akvakultur-strategien i 2007.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!