Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-10-01

WWF ikke alene om akvakultur standarder

Dagen efter at WWF annoncerede sin første bæredygtighedsstandard for akvakultur (Tilapia) har Global Aquaculture Alliance (GAA) udsendt pressemeddelelse om, at de allerede har en etableret standard for Tilapia og også for reje- og malleopdræt.

"Tilapia standarden er resultatet af en to års udviklingsproces styret af en teknisk komite, hvis leder også har deltaget i WWFs tilapia-dialoger. Vores første version af tilapia-standarden har allerede været gennem en offentlig høring, hvor både 'grønne organisationer' og branche-folk har deltaget. Derudover er standarden også rettet til efter feltafprøvninger på tilapia farme i Thailand og Kina. Certificering af tilapiaopdræt efter 'BAP' (Best Aquaculture Practice), som har mange fællestræk med øvrige standarder fra GAA, giver de fleste opdrættere et realistisk mål. Standarden vil på denne måde medvirke til at hele sektoren lægges om mod en mere bæredygtig produktion", udtaler Daniel Lee , som er ansvarlig koordinator for BAP-standarder hos Global Aquaculture Alliance.

BAP-standarden for Tilapia, som har mange lighedspunkter med BAP-standarder for andre arter i opdræt, er gældende for opdræt i såvel netbure som i damme. Uanset anlægstype indgår miljø-, sociale-, fødevaresikkerheds- og sporbarhedsaspekter i standarden. Udover at følge den lokale lovgivning tilsiger standarden monitering af vandkvalitet i anlæggene og i udløbsvand. Der er også regler for brug af medicin og hjælpestoffer, hvor der bl.a. stilles krav om, at anvendt medicin skal være godkendt af tilsynsmyndigheder og, at den kun anvendes til behandling af faktisk syge fisk. Herudover anerkendes brugen af hormoner ikke som middel til at sikre 'et-køns-fisk'.

Et af de springende punkter ved udarbejdelsen af standarden har været måling og vurdering af næringsstoftilførsel til recipienterne. Der kan være store forskelle på udledningskoncentrationer og også på hvad den lokale recipient faktisk kan 'bære'. Resultatet af diskussionerne om dette har været udvikling af en egen, og hel ny, standard for dette. Denne standard, som GAA i meddelelsen udtrykker forventning om vil blive en ny industri-standard, angiver den maksimale daglige foder tildeling baseret på en klassificering af anlæggenes hydrauliske tilbageholdelsestid. Altså i hvor høj grad vandet genbruges/recirkuleres.

'Aquaculture Certification Council' udsteder certifikat for overholdelse af standarder efter indstilling fra uvildige 3. parter (auditører), som foretager fysisk inspektion på anlæggene, tager prøver af vandet i anlæg og udledning, gennemgår anlæggenes produktionsmetoder og driftjournaler etc.

Yderligere oplysninger på Global Aquaculture Alliance's hjemmeside.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!