Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-10-01

Nye metoder til måling af bakterier i komplekse samfund (biofiltre måske!)

På Universitet i Oslo, Center for ecological and evolutionary synthesis, har Pål Trosvik i august forsvaret sin doktorafhandling.

Trosvik har udviklet nye metoder, baseret på DNA-målinger, som kan fortælle om kompleksiteten i bakteriesamfund. Dette giver muligheder for at forstå hvordan bakteriesamfund fungerer - kundskaber af stor værdi i forebyggelse og behandling af infektioner.

Men måske har metoderne også en fremtid indenfor akvakultur til at hjælpe os med at forstå og styre biofiltre  - der jo for alvor rummer komplekse bakteriesamfund.

Tænk om vi løbende kan monitere hvordan vores bakterier i biofilteret har det - om der er uønskede bakterier, om bestemte bakteriestammer favoriseres eller lider under ændringer i vandkemien eller i konkurrence med andre bakterietyper. Forskning fra bl.a. Aalborg Universitet viser f.eks. også at det ikke kun er nitrosobakter og nitrosomonas der står for kvælstof-stofskiftet i biofilteret.  Tænk om vi, som resultat af disse målinger, kan justere biofilteret ved at ændre på vandkemien og/eller tilsætte forskellige typer af bakteriekulturer så vi hele tiden holder vores filter på et optimalt niveau.

Fremtiden må vise det - læs her en kort notits om doktorandens arbejde.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!