Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-10-02

Dobbelt så meget fiskefoder for den samme mængde fiskeolie

Forskere fra det svenske landbrugsuniversitet har vist at fiskefoder tilsat en bestemt komponent fra sesam-olie gør laksefisk i stand til selv at producere den langkædede omega-3 fedtsyre DHA udfra fedtsyren linolensyre. Linolensyren i foderet kom fra tilsat planteolie.

De opsigtsvækkende resultater blev lagt frem på den netop afholdte konference AquaVision i Stavanger. Holdet bag arbejdet kunne glæde sig ved at få tildelt konferencens innovationspris på 10.000 ?.

Opsigtsvækkende er resultaterne da de - måske - kan føre til at foderfabrikanter kan fremstille foder med det halve indhold af marine olier, og alligevel sikre at fiskene har samme høje indhold af omega-3 fedtsyrer til gavn for konsumenterne sundhed og trivsel.

Professor Jan Piskova, som er den ene af de to forskere på holdet, siger: "Fra litteraturstudier vidste vi at mange plantearter indeholder substanser der virker regulerende på stofskiftet. Det drejer sig f.eks. om antioxidanter og plantehormoner. Japanske forskere har også vist, at sådanne stoffer kan fører til en øget dannelse af omega-6 fedtsyrer (de 'dårlige' fedtsyrer, red.), så vi tænkte at det også kunne være muligt at finde stoffer der stimulere til dannelse af (de 'gode', red.) omega-3 fedtsyrer. Vi udforskede nogle stoffer der ændre fedt-stofskiftet og øger dannelsen af EPA og DHA (to flerumættede langkædede fedtsyrer som er en del af omega-3 gruppen af fedtsyrer, red.) i fiskemuskel".

Sofia Trattner, som er den anden forsker på holdet, havde undersøgt sammensætningen af olie af sesam-frø, hvilket førte frem til at forsker-teamet valgte at udføre forsøg med tilsætning af sesamin (en komponent i sesam-olien, red.) i foderet til regnbueørreder.

I forsøgsfoderet blev anvendt 'affedtet' fiskemel, hvorfor det naturlige indhold af omega-3 var lavt. Foderet blev tilsat planteolie (hørfrø-olie og solsikkeolie) og givet til to hold regnbueørreder. Den ene gruppe fik foderet som det var, mens den anden gruppe fik foder, der også var tilsat sesamin.

Gruppen af regnbueørreder der havde fået foderet med sesamin havde et significant højere indhold af DHA i fileten - 37 % mere end kontrolgruppen, der ikke havde fået foder med sesamin. Det ekstra indhold af DHA skyldes sesamins påvirkning af stofskiftet, således at det er fisken selv producerer DHA fra fedtsyren linolen (som altså findes i planteolien i begge fodertyper). Forsøget viste at der ikke var nogen forskel i fiskenes trivsel eller vækst. I et parallelt forsøg blev en anden 'stofskifteændrende-komponent' afprøvet og gav et øget indhold af EPA.

Regnbueørrederne der indgik i forsøget vejede ved start 50 gram. Et forsøg med større fisk (300 gram) er igangsat og resultaterne forventes i foråret 2009.

Professor Pickova konkluderer, at; "hvis vore resultater kan kommercialiseres kan mængden af fiskefoder, det er muligt at producer med basis i marine olie, stammende fra bæredygtige fiskerier, fordobles. Altså kan vi fodre dobbelt så mange fisk (af arter der kræver marine olie i foderet, red.)

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!