Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-10-20

Sundheden i fisk er truet

Under denne dramatiske overskrift bragte Politikken den 17. oktober en artikel der bygger på en undersøgelse foretaget af Charlotte Jacobsen ved DTU-Aqua. I artiklen hedder det, at der bliver færre og færre omega 3 fedtsyrer i opdrættede fisk - og det gør dem mindre sunde - fordi opdrætterne vælger billigere råstoffer, som soyaprotein og planteolier.

Vi kan jo for så vidt godt være enige med budskabet - at der generelt bruges mindre marine råstoffer til den kraftigt stigende produktion af opdrætsfisk - men der burde være fremhævet at dette primært gælder pangasius, tilapia og andre ikke fede fiskearter. Samtidig burde der være slået fast, at opdrættede ørreder og ål har et højt indhold af de rigtige fedtstoffer.

Uden at tydeliggøre sådanne forhold kan artiklen absolut gøre mere skade end gavn! At forbrugerne skal vælge FEDE FISK burde være et tydeligt og simpelt budskab - herunder at forbrugerne trygt kan vølge dansk produceret opdrætsfisk, som ørred og ål. Denne viden har DTU-Aqua naturligvis og burde, som troværdig samarbejdspartner med erhvervet, nok have sikret sig, at artiklen tydeliggjorde dette forhold.

Det er også sandt, at på grund af knaphed på marine råvarer er der sket en ændring i fiskenes kost, så de nu indtager flere planteolier end før. Dyrkning af olieholdige planter påvirker miljøet mindre end et massivt fiskeri efter marine planteolier, som kommer fra alger i havet og ophobes gennem fødekæden. Med til dette billedet hører også et massivt pres fra NGO'er om at reducere mængden af marine råstoffer i foderet. Argumenterne for dette ønske er, at mindske fiskeripresset på industrifiskebestande og på sigt sikre at marine råstoffer i fiskefoder udelukkende stammer fra bæredygtighedsmærket fiskeri. Dette er vi enige i - og vi har indledt samarbejde med WWF, hvor et af fokusområder er at se på foderkomponenterne. Målet er endvidere at udarbejde standarder for akvakultur og i sidste ende, at kunne forsyne danske opdrætsprodukter med et certificeret bæredygtighedsmærke.

Vi er naturligvis nødt til at sikre os at vores fisk er ligeså sunde, som vi lover forbrugeren. Som nævnt sker der konstant udvikling på foderområdet, men i dansk opdræt honorerer vi stadig fiskenes fysiologiske behov og netop ørred og ål kræver marine råstoffer i foderet - og som følge deraf indeholder fiskene også omega-3 fedtsyrer! Vi er indstillet på i samarbejde med vores foderleverandører og sundhedsmyndighederne at udvikle en mærkning af vores produkter, som sikrer forbrugeren en aftalt "sundhedskvalitet" af vores ørreder og ål.

Det bliver dog ikke gratis, hverken for erhvervet eller forbrugeren: Høj kvalitet koster penge.

Læs artiklen fra Politikken.

Kig i øvrigt ind på formanden for Dansk Akvakulturs 'blog'.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!