Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-10-21

EU godkender Polens program under den Europæiske Fiskeri Fond

Det har taget tid for medlemslandene at færdiggøre deres strategier og handlingsplaner i tråd med Kommisionens ønsker for det 7-årige fiskeri- og akvakultur- udviklinsprogram. Nu kommer landene så småt i mål.

Småt er måske et forkert ordvalg i denne sammenhæng. For eksempel har Polen netop fået godkendt sit program, der har et samlet budget på over 7.3 milliarder danske kroner, til trods for at Polens dage som stor fiskerination er historie. Af de mange penge kommer 75 % fra Bruxelles
- svarende til godt 5,5 milliarder DKK.

Blandt indsatsområderne er:
  • Polens, reducerede, fiskeriflåde skal omstilles til pelagisk fiskeri.
  • Administrationen af fiskeriet skal forbedres.
  • Fiskerne skal uddannes.
  • Indlandsfiskeriet skal styrkes.
  • og - akvakultur skal udvikles.
Det sidste punkt er jo vigtigt (!) og fra AquaCircles sekretariat har man allerede mærket en øget polsk interesse for hvordan vi driver opdræt i Danmark - og det kan sikkert ventes at polsk havbrug vil tage sin start med støtte fra Fiskerifonden.

  • Mon ikke de polske myndigheder - miljøforvaltningen - skulle inviteres på en/flere studieture til Danmark for at se hvordan vi kan producere flere fisk i mindre vand og med mindre forurening?
  • Mon ikke polske opdrættere skulle inviteres til at se danske havbrug og modeldambrug?
  • Mon ikke polske opdrættere og forvaltere samtidig skal orienteres om de muligheder som recirkuleringsteknologien kan byde dem?

Hvem inviterer ???DK-PL

Se hovedlinierne i det polske udviklingsprogram under EFF (fiskerifonden)
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!