Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-10-21

Akvakultur-forskerskole

Københavns Universitet, tidligere Landbohøjskolen, driver en forskerskole (SCOFDA) med fokus på fiskeopdræt og fiskesygdomme. Der afholdes to årlige workshops/seminarer.Næste seminar afholdes den 4. og 5. november med fokus på kontrol og bekæmpelse af patogener/sygdomme i varmtvands akvakultur og i modeldambrug.

Program med abstracts kan ser her -og man er hjerteligen velkommentil at deltage.

Tilmelding til:

Kurt Buchmann (e-mail)
Tel:35282700
Mob:23983065

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!