Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-10-27

Spis muslinger med god samvittighed

Ifølge P4 Midt & Vest viser det omstridte muslinge-fiskeri i Limfjorden sig nu at være det mest energieffektive og dermed klima-venlige fiskeri, vi har herhjemme. Radioen har interviewet lektor Mikkel Thrane, ekspert på livscyklusanalyser fra Aalborg Universitet.

For hvert kilo muslinger, der bringes i land fra Limfjorden, bruger muslingefiskerne kun 12 mili-liter dieselolie. Til sammenligning bruger hummerfiskerne 500 gange så meget brændstof for hvert kilo jomfruhummer, siger Mikkel Thrane.

I front
- Muslingefiskeriet er simpelthen det mindst energikrævende fiskeri, vi har herhjemme, og dermed ligger muslingerne helt i front, når det gælder klimavenlige fødevarer, siger han.

Årsagen til muslingefiskernes lave energiforbrug pr. kilo fødevare er de korte fangstrejser og de store mængder, som fiskerne tager med hjem på hver tur, forklarer Mikkel Thrane.

Limfjordens miljø
Muslingefiskeriet er ellers omdiskuteret, fordi de skrabende redskaber påvirker Limfjordens miljø:

- Men man kan altså udmærket markedsføre sig som et klimavenligt produkt, siger forskeren fra Aalborg Universitet.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!