Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-11-06

Erhvervsfiskeri bør nedlægges

Formanden for Danmarks Sportfiskerforbund, Verner W. Hansen, mener at det danske erhvervsfiskeri er et overflødigt onde, der ikke længere er rentabel. Han underbygger sine argumenter med råd fra eksperter og udenlandske undersøgelser. Verner W. Hansen mener at samfundsøkonomien vil få et større bidrag fra lystfiskeri, fiskeriturisme samt udbygning af fiskeopdrættet i Danmark.

Erhvervsfiskerne i Gilleleje frygter, at et svensk forslag om at skærpe restriktionerne på fangsten af torsk i Kattegat vil resultere i en nedgang på 70 procent af deres årlige fangst. Det vil samtidig betyde, at erhvervsfiskeriet i Danmark risikerer at miste sin eksistensberettigelse, lyder det fra fiskerne.
- Men det er en helt forfejlet måde at anskue tingene på, siger formanden for Danmarks Sportfiskerforbund, Verner W. Hansen.

Han ser hellere, at debatten bliver drejet over på, om erhvervsfiskerne i det hele taget har deres berettigelse i Danmark. Han peger i den forbindelse på en ny nordisk undersøgelse, der viser, at rentabiliteten af erhvervsfiskeriet er langt mindre, end hvad lyst- og sportsfiskerne kan hive hjem til samfundsøkonomien.
- I Sverige har man i år lavet en undersøgelse, der viser, at den samfundsmæssige økonomiske gevinst af lystfiskeriet i Sverige overstiger værdien af det, de svenske erhvervsfiskere henter hjem. Og jeg ret overbevist om, at det samme gør sig gældende i Danmark, selv om erhvervsfiskeriet her i landet spiller en væsentlig større rolle, siger formanden, der også peger på et øget fokus på fiskeopdræt som en oplagt mulighed.

Fiskeribiolog og grundlægger af Dansk Videncenter for Sportsfiskeri, Steen Ulnits, er enig med formanden.
- Begynder vi at markedsføre fisketurismen, vil det generere en større omsætning end erhvervsfiskeriet, der repræsenterer en urentabel epoke, der bør slutte.

I Danmark har man ikke udført en lignende undersøgelse som den i Sverige. Med det skal der nu rettes op på, oplyser udviklingschef i ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri, Mogens Schou.
- Vi har netop modtaget en ansøgning fra COWI Consult, Fødevareøkonomisk Institut og SDU, som sammen vil gennemføre en analyse af den samfundsøkonomiske værdi af det rekreative fiskeri i Danmark, siger Mogens Schou, der dog ikke tror, at erhvervsfiskeriet vil kunne erstattes af dam- og havbrug sammen med en øget indsats på lystfiskerområdet.

Kilde: Dagbladetonline.dk
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!