Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-11-11

RensTek - Rapporten er nu 'på gaden'!

RensTek - optimerede rensningsteknologier til forbedret drift af recirkulerede opdrætsanlæg:

De væsentligste rensningsmæssige problemstillinger og rensningstekniske dilemmaer i recirkulerede akvakulturanlæg, som branchen i dag udfordres af, har været på dagsordenen i forbindelse med Aquacircle's temadag for vandrensning i recirkulationsanlæg (marts 2007) samt ved årsmødet i april 2007.  Forholdene har videre været fremlagt og drøftet blandt danske nøgleaktører indenfor recirkulationsteknologi i opdrætsanlæg, hvor der var enighed om vigtigheden af en målrettet satsning på dette felt.

Projektet har opnået støtte fra FIUF-midlerne og er gennemført. Der foreligger nu rapport!

Resultatet er en summering af tilgængelige teknologier og en summering af deres muligheder og begrænsninger. Rapporten er delt i 4 afsniy; Mekanisk-Biologisk rensning; Andre rensningsteknologier; Slamopsamling og -håndtering; IT-anvendelse til driftsoptimering, herunder styring, monitering og overvågning. Efter hvert afsnit gives en kort summering og der peges på optimeringsmuligheder og nye teknologier/teknologier fra andre brancher, der vurderes at kunne anvendes i recirkuleret opdræt.

Der planlægges en temadag, hvor rapporten vil blive fremlagt og hvor der kan føres en debat om prioriteringer af fremtidige indsatser på det rensningsteknologiske område. Der arbejdes på gennemførsel af temadagen før jul, men tiden er knap og kalendre fyldes op (med ligegyldige julefrokostarrangementer og des lige...) - så måske kommer vi ind i det nye år. Invitationen vil bl.a. blive annonceret på AquaCircles hjemmeside.

For at læse/downloade rapporten kan du gå til 'Udvikling/Danmark/Forskning og Udvikling/RensTek'

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!