Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-11-11

Finansloven fastlagt - betydning for opdræt?

Efter megen medieomtale af forhandlinger om skoletoiletter og 'ældremad' (jeg vil have ungmad) og andre hop på stedet er finansloven for 2009 nu på plads.

Blandt konsekvenser for akvakultursektoren kan nævnes:

Den Europæiske Fiskerifond (EFF) beskæres som tidligere varslet. Brev fra fiskeriets og akvakulturens organisationer har ikke haft gennemslagskraft - der skæres i alt 60 millioner kroner i forhold til de første to år af ordningen, hvor beløbet var 260 millioner kr/år. Halvdelen af pengene er danske - halvdelen fra EU, således er den reelle besperelse for den danske statskasse reelt kun 30 millioner kroner. (se side 42 i finansloven, som kan læses/downloades her). Som en lille trøst kan det bemærkes at EFF dog har flere midler end den gamle FIUF-ordning. Det bør også fremhæves at regeringen og DF skal sidst på året 'snakke sammen' om fordelingen af EFF-midlerne - så der kan knyttes håb om, at den politiske velvilje overfor akvakultur også gøres synlig i 'puljefordelingen' af midler for 2009.

Til gengæld er det svimlende beløb der håndteres på andre områder: Af globaliseringsmidlerne (statsafgift for olieproduktion på den danske sokkel) bringes ekstra 4.2 milliarder i spil. De går til øgede basismidler til universiteter, fri forskning, strategisk forskning samt innovation iøvrigt og internationalisering (side 28). De 4. 2 milliarder fordeles over 4 år startende i 2009 - så reelt er det godt 1 milliard om året - men papir er jo taknemmeligt og det ser da bedre ud med 4.2 på tryk! Det bør iøvrigt bemærkes at den strategiske forskning har fået 326 millioner - og heraf er 30 øremærket fødevareforskning og forskning i anden biologisk produktion.

På miljøområdet styrkes udvikling og forskning i miljøtelnologier med 50 millioner kroner - det betyder at Miljøstyrelsen næste år har mere end 100 millioner kroner til uddeling (og for de som følger med i 'efterretninger' her på siden er det lysende klart af 'dambrug' nu er prioriteret - bemærk dog at første ansøgningsfrist er allerede den 2. december. Ansøgninger bør koordineres i AquaCircle - så vi undgår dobbeltarbejde, fantasiprojekter og får udviklingen på de højest prioriterede områder fremmet!)
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!