Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-11-20

Miljømærke for dambrugsørreder

Verdensnaturfonden og Dansk Akvakultur har taget initiativ til at aftale miljømærke med fiskeopdrættere.

Inden for to-tre år vil et internationalt miljømærke være på plads for dambrugsørreder. Det forventer Verdensnaturfonden efter en international konference i København i dag for europæiske fiskeopdrættere.

Konferencen er den første af en håndfuld lignende konferencer i Europa, hvor dambrugere, forskere, miljøfolk og detailhandlen forsøger at enes om, hvad der skal til for at fisk fra opdræt kan siges at være produceret på en bæredygtig måde.

- Vi håber, at fiskeopdrættere på forhånd begynder at indrette sig på en bæredygtig produktion, siger programmedarbejder i WWF, Christoph Mathiesen.

Danske dambrugere regner sig i forvejen for førende i verden, hvad angår bæredygtig produktion. Dansk Akvakulturs direktør, Brian Thomsen, siger, at foreningen betragter tilslutning til et miljømærke som et led i erhvervets markedsudvikling.

Han påpeger, at et lignende miljømærke allerede er godt i vej for fisk, som er fanget på havet.
- Der er mange dagligvarekæder, hvor et miljømærke vil være en forudsætning for at komme ind, siger Brian Thomsen. Standarderne på sådan et miljømærke for opdrætsfisk vil blandt andet komme til at gå på, hvor meget kvælstof, dambrugene udleder. Forbrug af medicin, vand og el står også til at blive nogle af parametrene.

Verdensnaturfonden lægger særlig vægt på også at få medtaget fiskefoder, der produceres af industrifisk, som er en truet naturlig ressource.
- Det er vigtigt at få sikkerhed for, at fiskene til foderet er fanget lovligt på bæredygtig vis, siger Christoph Mathiesen.

For de vilde fisks vedkommende er også Danmarks Fiskeriforening i gang med at tilslutte sig en lignende miljøcertificering for bæredygtig fangst

First Freshwater Trout Dialogue Meeting Copenhagen 19-20.11.2008
Nogle af deltagerne på det første 'Freshwater Trout Dialogues Meeting, Copenhagen 19-20.11.2008'


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!