Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-11-26

Fiskere vil opdrætte muslinger

Der skal nye idéer på bordet, hvis erhvervsfiskerne i Hundested og omegn skal sikre sig en rentabel fremtid. Det vurderer de lokale fiskere, der ser på mulighederne for et samarbejde om at opdrætte muslinger i Isefjorden.

Hvorvidt fremtiden for erhvervsfiskerne i Hundested byder på muslingeopdræt, vandloppefarme eller salg af levende jomfruhummere er endnu uvist. Men sikkert er det, at fiskerne i Hundested skal begynde at sondere terrænet, hvis de vil gøre sikre sig en bæredygtig fremtid. Det siger formanden for Hundested Fiskeriforening, Steen Jørgensen, der er begyndt at kigge efter alternative forretningsidéer til det normale erhvervsfiskeri i Kattegat.

-Vi føler efterhånden, at stolen er sat os for døren, og vi er derfor åbne for alle muligheder, siger han og peger på, at hvis svenskerne får deres ønske opfyldt om at begrænse hummerfiskeriet i Kattegat, vil det kunne kvæle fiskeriet i blandt andet Hundested og Gilleleje.

Og netop de dystre fremtidsudsigter for erhvervsfiskeriet i Kattegat fik i fredags en del lokale fiskere til at dukke op, da Aktionsgruppen Halsnæs holdt møde om fiskeriet fremtidsmuligheder. På mødet, der blev holdt i Gubben, var inviteret eksperter fra Danmarks Tekniske Universitets institut for akvatiske ressourcer (DTU Aqua), der blandt andet fortalte om alternative muligheder for opdræt af fisk i havbur, blåmuslinger på line og vandlopper som fiskefoder.

Og især opdræt af blåmuslinger fangede fiskernes interesse, lyder det fra Steen Jørgensen, der mener, at idéen om at skifte halvtomme kuttere ud med bugnende liner af muslinger virker tiltalende.
- Men da opdræt af muslinger måske er en for stor opgave for den enkelte fisker, ser vi på muligheden for at gå sammen i grupper for på den måde sprede udgifterne. Det kan måske også betyde, at vi hver især kan drive vores normale fiskeri videre, så vi ikke behøver satse hele butikken, forklarer han.

Opdræt vejen frem
En anden erhvervsfisker der var til stede på mødet i fredags, er Christian Rasmussen. Han er bestyrelsesmedlem i Aktionsgruppen Halsnæs, der har fået tildelt midler fra EU til at bidrage til den lokale udvikling af fiskerisektoren.
Og han er heller ikke i tvivl om, at det er på tide at se på alternative metoder, hvis man som fisker skal gøre sig forhåbninger om at sikre sig økonomisk for fremtiden.
- Jeg har i fire år undersøgt muligheden for at opdrætte blåmuslinger, og jeg har snakket med opdrættere længere nede i fjorden, der fortæller mig, at vi har optimale vilkår uden for Hundested, da der er god gennemstrømning af vand, hvilket er vigtigt for at få optimale muslinger, siger Christian Rasmussen, der mener, at det er mest interessant med opdræt af muslinger på line frem for den traditionelle metode med at skrabe dem fri fra havbunden.
- Muslinger på line udvikler større muskler end dem på havbunden, og det betyder, at man kan få en bedre kilopris for dem, forklarer han.

God forretning
Trods de bedre priser, kræver blåmuslingeopdræt en relativ dyb pengepung. Udgifterne til udstyr, modernisering af kutter med mere kan snildt løbe op i to millioner kroner. Men så er man også sikret langt ind i fremtiden, forklarer seniorforsker ved DTU Aqua og bestyrelsesmedlem hos Dansk Skaldyrcenter, Erik Hoffmann.
- Der har siden 2002 været forsøgt blåmuslingeopdræt på line i Danmark, men mange måtte i starten dreje nøglen om på grund af problemer med is om vinteren og lignende. I dag har man fjernet børnesygdommene, og vi regner derfor med, at det på sigt bliver en særdeles god og rentabel forretning at opdrætte blåmuslinger i Danmark, siger seniorforskeren, der forventer, at branchen allerede ved udgangen af i år kan fremvise et positivt resultat trods tidligere tilbageslag

Kilde: dagbladetonline.dk

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!