Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-11-26

Fortjenesten ved opdræt af laks og ørred i Norge er faldet til en tredjedel

Det norske fiskeridirektorat har nu færdigbehandlet tallene fra den norske opdrætssektor regnskabsstatistik for 2007. Ikke helt uventet viser analysen en reduktion i fortjenesten ved opdræt af laks og ørred.
Den gennemsnitlige fortjeneste per kilo faldt fra 9,29 NOK i 2006 til 2,78 NOK i 2007. Den negative udvikling skyldes først og fremmest en kraftig nedgang i den gennemsnitlige salgspris, hvilket igen tillægges dårlige markedsforhold.
Øgede omkostninger og lavere salgspris
Ses der nærmere på den gennemsnitlige salgspris pr kilo ses det at laks er faldet med ca 19% og ørred (stor ørred) faldt med 27% i forhold til 2006.
Hertil skal lægges øgede produktionsomkostninger - primært højere foderpriser og tab ved sygdom i besætningerne.
Tallene fremkommer ved at tage salgsprisen (rund vægt) ab anlæg og fratrække summen af omkostninger forbundet med produktionen - alt sammen naturligvis per kilo.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!