Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-11-26

Biodisel af fiskeaffald - en gang til - nu med EU-støtte!

Nej dette er ikke en gentagelse af en tidligere 'efterretning' fra mellemamerika, hvor man allerede har en fuldt funktionsdygtig produktion af diesel baseret på affald fra Tilapia-produktionen. Derimod ser det ud til at være endnu en historie om, hvordan man kan få penge til at opfinde den dybe tallerken en gang til.

EU hovedsponsor.
Projektomkostningerne vil løbe op i 6 millioner € (ca 45 millioner DKK), hvoraf EU donerer de 60%  og den finske stat 10%.
EU-støtten tager  udgangspunkt i programmet for viden- og teknologioverførsel fra EU til udviklingslande, hvor det også er et krav at nationale virksomheder i modtagerlandet medvirker og derigennem skaber lokale arbejdspladser.
Projektet blev skudt i gang i oktober 2008 og vil være 3 år undervejs. Blandt deltagerne i udviklingsprojektet er flere mindre finske og vietnamesiske firmaer, men også flere store europæiske institutioner er tiltrukket, bl.a. TÜV (Tyskland), Technofi (Frankrig), NEF (Storbrittanien) deltager i projektet.

Finsk projektledelse
Projektleder og hiovedinitiativtager er Teknologisk Institut i Finland (VTT). Ifølge VTT har man allerede udviklet metoden i laboratorie-skala, hvor man også har erfaringer med en ny frysemetode der anvender CO2 .
Nu går man så i gang med at op-skalere udstyr til såvel dieselproduktion som indfrysning af fiskeaffald med den nye frysemetode. Sidstnævnte forventes at reducere energiforbruget til indfrysning med 20%.

Vietnamesisk afprøvning
På den medvirkende fiskefabrik i Vietnam produceres dagligt 120 tons affald, som indtil videre er afsat til foderindustrien. Virksomheden betragter muligheden for en lokal energiproduktion som den største fordel ved anlægget, men ser også frem til at spare energi på indfrysning af de færdige produkter. På det lidt bredere plan spares transportudgifter for fjernelse af affaldet naturligvis også.

En gang til for prins Knud?
Som overskriften allerede antyder er der næppe meget nyt i grundlaget for dette projektarbejde, måske bortset fra den eneribesparende frysemetode.
Allerede den 30. august 2008 kunne man på denne plads læse en efterretning, og se fotos af et anlæg der producerer diesel fra tilapia-affald. Efterretningen tog afsæt i FAOs rapport fra maj, der gennemgår muligheder for at anvende akvatiske ressourcer som råmaterialer til energiproduktion.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!