Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-11-26

Saltvands dambrug i Hirtshals?

Borgerne i Hirtshals bliver nu bedt om at komme med ideer og meninger om det planlagte landbaserede opdrætsanlæg.Lokalplan og VVM-redegørelse er klar til at blive sendt i otte ugers høring, og fra politisk side, er man ret varm på projektet.

- Jeg mener ikke det findes andre steder i Danmark. Det bliver det første sted man forsøger at etablere et saltvandsbaseret fiskeopdræt på land, siger Per Harfeld (V), formand for plan- og miljøudvalget.

SF'eren Jørgen Bing tog dog forbehold, da udvalgets flertal sagde ja til at sende planerne for akvakultur-projektet i høring. 

Hirtshals saltvands dambrug

Det er Nordsøen Forskerpark, der står bag ansøgningen om at anlægge et stort dambrug til saltvandsfisk i Hirtshals.

Det kalkuleres med en produktion på 3250 tons ørreder om året. Hertil skal der foruden fiskeyngel bruges mere end en million kubikmeter saltvand, der pumpes ind fra Vesterhavet, og 2800 tons fiskefoder.

Jens Otto Størup, som er direktør for Nordsøen Forskerpark, fortæller at man har købt den resterende bid jord bag centeret således at området udgør et hele og er interessant for en kommende investor. Man har også taget initiativet til kommunens udarbejdelse af lokalplan for området og endvidere ladet udarbejde et skitseprojekt som baggrund for  VVM-redegørelsen.

Jens Otto Størup


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!