Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-12-03

Kvælstofkvoter kan stoppe ny stor fiskefarm

Nye restriktive regler kan spænde ben for et nyt  akvakulturanlæg ved Nordsøen Forskerpark.

Det er ikke fiskekvoter, men derimod kvoter for udledning af næringsstoffer og organisk materiale til havet, der kan spænde ben for planerne om et stort saltvandsdambrug ved Nordsøen Forskerpark i Hirtshals.

Det har skabt debat, at anlægget bl.a. kommer til at udlede 110 tons kvælstof om året. Til sammenligning udleder Hirtshals Rensningsanlæg kun 6 tons til Skagerak.

For mange næringsstoffer

Regeringen arbejder på en ny vandplan, der formentlig vil begrænse kommunernes udledning af næringsstoffer, primært kvælstof, til vandmiljøet.

- Vi kan endnu ikke kommentere indholdet i vandplanen, men det er et faktum, at der generelt er for mange næringsstoffer i vandmiljøet - også i Skagerak, siger direktøren for statens Miljøcenter Aalborg, Jes Lunde, der bekræfter, at der bliver talt om at indføre et kvotesystem.

Kilde: Jakob Gammelgaard; NORDJYSKE.DK
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!