Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-05-11

Nyt Netværks-center for landdistrikter og fiskeriområder

Lokale kræfter, borgere, virksomheder, organisationer og myndigheder får nu mulighed for at få mere hjælp til at komme i gang med at skabe nye job og liv i landdistrikter og fiskeriområder.

Det nye netværkscenter kan informere om regler og krav på området og stille værktøjer til rådighed, som kan bruges til arbejdet med at sikre udviklingen i landdistrikter og fiskeriområder. Centret er bemandet med kyndige medarbejdere og kan 

  • vejlede om mulighederne for at få tilskud fra landdistriktsprogrammet og fiskeriprogrammet, oplyse om alt fra ansøgningsfrister til lovkrav
  • hjælpe med iværksættelse af lokale aktionsgrupper
  • deltage som oplægsholdere på arrangementer, seminarer og konferencer med indlæg om de to programmer 

Med tiden vil netværkscentret udvikle redskaber, som kan støtte det lokale arbejde og sørge for at give tilbud om uddannelse af nøglepersoner i de lokale aktionsgrupper. Centret bliver krumtappen i at sikre gode rammer for at de lokale aktionsgrupper og landdistriktskoordinatorerne kan udveksle erfaringer og indgå dialog i bredt samspil mellem centrale og lokale parter.

Der er flere oplysninger på Direktoratet for FødevareErhvervs hjemmeside.

 

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!