Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-06-05

Ny miljøteknologisk handlingsplan

Regeringen har sendt udkast til ny handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi i høring. Høringsfristen udløb den 4. juni
Planen er en detaljeret beskrivelse af, hvordan regeringen vil følge op på redegørelsen om fremme af miljøeffektiv teknologi fra juni 2006. Flere af indsatsområderne har interessesammenfald med AquaCircle og medlemmerne.


Planen er struktureret med udgangspunkt i de ni initiativer, som regeringen præsenterede i redegørelsen (sekretariatets understregninger)

  1. Partnerskaber for innovation inden for vand, industriel bioteknologi, mega-vindmøller, biobrændstoffer og brint/brændselsceller.
  2. Målrettet og styrket eksportfremme med fokus på energi- og miljøeffektivitet, vindenergi, biomasse og affald og vandmiljø.
  3. Nye strategiske forskningsmidler til fremme af miljøteknologi.
  4. Rådgivning, information og opbygning af viden.
  5. Målrettet fremme af miljøeffektiv teknologi i EU.
  6. Fremme af miljø- og energiteknologi, der reducerer udledningen af drivhusgasser, øger forsyningssikkerheden og styrker konkurrenceevne.
  7. Fremme af miljøeffektive landbrugsteknologier med fokus på reduktion af miljøbelastningen fra husdyrproduktion.
  8. Fremme af teknologi der beskytter vandmiljøet.
  9. Fremme af teknologi der reducerer den sundhedsskadelige forurening.

Handlingsplanen gennemføres i et tæt samarbejde mellem flere ministerier, herunder Økonomi og Erhvervsministeriet, Fødevareministeriet, Videnskabsministeriet, Transport- og Energiministeriet, Udenrigsministeriet samt Miljøministeriet.

Se hele udkastet til handlingsplan i pdf-format.

 

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!