Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-06-13

10,6 mio. kr. til akvakulturen

Akvakultursektoren får tilsagn om en saltvandindsprøjtning på 10,6 mio. kr. fra Fødevareministeriet.

Otte akvakulturprojekter modtager nu tilsagn om tilskud for i alt 10,6 mio. kr. Bl.a. gives der tilsagn om tilskud til udvidelse og modernisering af Vester Hvoldal Dambrug til et type 1 modeldambrug samt til Ejstrupholm Dambrug til ombygning til en type 3 modeldambrug. Endvidere får Musholm Lax tilsagn om tilskud til bl.a. miljøforbedringer af havbrug, mens Voldbjerg Mølle Fiskeri modtager tilskud til to nye boringer. Binderup Mølle Dambrug får tilskud til ombygning og Refsgård Fiskeri I får tilskud til modernisering af sættefiskanlæg. Desuden får Frederiksværk Åleeksport tilsagn om tilskud til modernisering af foderbåd og Hemme Laks A/S til modernisering af Flækøjet Havbrug

- Dansk hav- og dambrug er blevet de mest miljøeffektive producenter i verden. Derfor er det vigtigt med fortsat fokus på miljømæssige og driftmæssige forbedringer, hvilket tilskuddene er med til at sikre, siger fødevareminister Hans Chr. Schmidt.

Investeringerne vil også understøtte den lokale erhvervsudvikling i overensstemmelse med den handlingsplan for dansk fisk og akvakultur, som regeringen og Dansk Folkeparti blev enige om i efteråret 2006.
Fødevareministeren afsatte tidligere på året to puljer på tilsammen 144 mio. kr. til 1. halvår 2007. Puljerne medfinansieres af EU og har til formål at fremme fornyelse i fiskeriet, fiskerihavnene, fiskeriforarbejdningsindustrien samt akvakultur. Projekterne skal være endeligt afsluttet i 2008. Puljerne er en overgangsordning til det nye EU-Fiskerifondsprogram, som vil komme til at gælde for perioden 2007-2013. Fiskerifondsprogrammet forventes iværksat senere på året.
Der kan ydes 20 pct. til investeringer i akvakulturanlæg. Der vil hovedsagligt blive ydet tilskud til udvidelse og modernisering af eksisterende hav- og dambrug. Formålet er at udvikle akvakulturerhvervet i en såvel miljømæssig som økonomisk bæredygtig retning. Derudover er hensigten at fremme muligheden for at producere fisk af høj kvalitet.

Følgende virksomheder har fået tilsagn om tilskud

  1. Musholm Lax A/S får tilsagn om tilskud på 1.911.329,00 kr. til udvidelse og modernisering af Musholm Lax A/S.
  2. Erik Langballe Andersen får tilsagn om tilskud på 157.800,00 kr. til 2 nye boringer på Voldbjerg Mølle Fiskeri.
  3. Ib og jens Knudsen har fået tilsagn om tilskud på 1.318.000,00 kr. til ombygning af Binderup Mølle.
  4. Ejstrup Dambrug A/S har fået tilsagn om tilskud på 2.909.587, 00 kr. til etablering af model 3 dambrug.
  5. Snaptun Fisk Export A/S får tilsagn om tilskud på 3.500.000,00 kr. til udvidelse og modernisering af Vester Hvoldal Dambrug.
  6. Refsgård Fiskeri I v/ Kurt Pedersen har fået tilsagn om tilskud på 552.279,00 kr. til modernisering af sættefiskanlæg på dambrug. 
  7. Frederiksværk Åleexport A/S får tilsagn om tilskud på 63.600,00 kr. til udvidelse og modernisering af Skalø Havbrug.
  8. Hemme Laks A/S har fået tilsagn om tilskud på 164.632,00 kr. til modernisering af Flækøjet Havbrug

Yderligere oplysning
Souschef Kenn Skau Fischer, Udviklingsstøttekontoret, tlf. 3395 8330, e-post kesf@dffe.dk

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!