Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-02-25

Norske smoltproducenter sætter skub i produktionen, og vil øge kapaciteten med 46,9 %.

Den enes død - den andens brød. Norge har i øjeblikket så stor succes på eksportmarkederne - blandt andet betinget af sygdomsudbrud hos de Chilenske laks - at Norge er i kraftigt underskud af smolt.


Rundt i de norske fylker har lakseindustriens fokus længe været på smolt produktionen og behovet for at øge kapaciteten. Leder af Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforenings (FHL) produktionsudvalg, Edmund Broback, udtaler, at Norge samlet set er i underskud på smolt. Enkelte fylker - såsom Troms og Finnmark mærker allerede tydeligt kapacitetsbegrænsningerne.

"Mulighederne for at øge smoltproduktionen ligger primært i etablering af recirkulerede anlæg", udtaler Broback . "Der er allerede en udvikling i gang nu, men den dækker ikke den ønskede kapacitetsudvidelse".

 

Ifølge tal fra Norges Fiskeridirektorat er den samlede norske smoltproduktion i øjeblikket på 267.5 millioner stykker. Hvis myndighederne godkender de foreliggende ansøgninger vil produktionskapaciteten kunne øges med yderligere omkring 125,5 millioner til en årsproduktion på i alt 393 millioner smolt. Det er en stigning på 46,9 %!

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!