Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-06-20

Verdensnaturfonden - WWF - anbefaler recirkuleret opdræt

I en pressemeddelelse den 19. juni anbefaler WWF en omlægning af den Chilenske opdrætssektor til recirkuleret drift. Anbefalingen er primært rettet mod smolt-anlæg (produktion af sættefisk) og bygger på en rapport, hvor der er analyseret på miljøpåvirkninger ved produktion i søer, floder og kystområder i Chile, men også på den økonomiske side af sagen. WWF kommer også med en mere generel anbefaling om at anvende recirkulationsteknologi over en bred front - da såvel de produktionsmæssige, økonomiske og miljømæssige forhold taler for dette. I rapporten omtales også de transportmæssige gevinster, som recirkulationsteknologien indebærer - nemlig ved at producere fisken tættere på markedet. Fremtiden og teknologiudviklingen kan således spille lande og regioner, der idag er storproducenter på grund af deres vandressourcer, kortene af hænde.

"Disse søer er en global skatkiste og forunering fra lakseproduktion er komplet unødvendig" siger David Tecklin, WWF talsmand i Chile. "Chile er blevet verdens næststørste producent af laks, men industrien må hurtig ændre sin miljømæssige praksis, hvis den skal forvente at overleve på det globale marked". "Ved at flytte produktionen til lukkede opdrætssystemer med recirkulationsteknologi mindskes det miljømæssige pres - men samtidig forbedres konkurrenceevnen, idet Chiles vigtigste marked er USA, hvor en stigende andel af forbrugerne lægger vægt på at købe miljørigtigt producerede madvarer. Se pressemeddelelsen.

Jorge Leon, som er medforfatter til rapporten, påpeger, at foruden de miljømæssige gevinster ved omlægning til recirkuleret drift vil dødeligheden falde, man vil opnå en højere vækstrate, bedret foderkonvertering, og et bedret udbytte målt som hvor mange æg der medgår til hver succesfuld udviklet smolt (se tallene, i figuren fra rapporten, her til venstre).

Rapporten fremhæver, at investeringsbehovet er beskedent, således vil den nuværende smoltproduktion i Chiles søer kunne produceres i ca 6 moderne recirkalitionsanlæg - en investering svarende til 2% af eksportværdien.

Hvis hele Chiles smoltproduktion - 293 millioner smolt pr år,  både i søer og elve og i de kystnære farvande omlægges til moderne recirkulationssystemer, vil omkring 15 anlæg, en samlet investering på anslået 108 millioner US$ (godt 600 mill. danske kr), kunne honorere dette behov.

Rapporten er tilgængelig i pdf-format.

 

 

 

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!