Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-03-08

Bæredygtigt opdræt af Pangasius - standard på plads

På det seneste møde i 'Pangasius-akvakultur-dialogen, som fandt sted i det sydlige Vietnam i sidste uge, færdiggjorde man standarden for bæredugtigt opdræt af Pangasius. Med andre ord er det snart muligt at søge certificering efter denne standard, som giver anvisninger på, hvordan Pangasius opdrættes under hensyntagen til såvel miljø som sociale aspekter.

Den første offentlige høringsrunde førte til 140 tilbagemeldinger, som blev indarbejdet i 2. udkast.
Dette 2. udkast har nu været i offentlig høring og der er indkommet 170 tilbagemeldinger - det vil sige forslag, indvendinger, omformuleringer etc.

På mødet drøftede man disse tilbagemeldinger og traf beslutninger om den endelige udformning.
I den kommende 2 måneders periode vil en teknisk arbejdsgruppe 'finpudse' standarden, hvorefter den vil være tilgængelig for opdrættere som ønsker deres produktion certificeret efter denne standard.

Der er dog stadig et 'mindre' problem - Aquaculture Stewardship Council (ASC), en pendant til MSC (som har ansvar for standarderne for marint fiskeri) - forventes først at være fuldstændig på plads i 2011.
Hvis der skulle være Pangasius-opdrættere der inden 2011 opfylder alle krav i standarden, ja så kan de rette henvendelse til Global Gab, der - inden ASC er operationsklar - står for certificering efter 'akvakultur-dialogernes' standarder.


Den første Akvakultur Dialog standard - for Tilapia - var klar til brug i december 2009. Standarder fra yderligere fem dialoger forventes at være afsluttet i 2010. I alt føres der 'dialoger' om 8 opdrætsarter, hvilket involverer mere end 2000 mennesker over hele verden.

Herhjemme i Danmark tog brancheforeningen Dansk Akvakultur og AquaCircle i efteråret 2008 initiativet til etablering af en 'ørred-dialog'. Standard for opdræt af ferskvandsørred forventes at være klar i 2011.

Alle standarder vil løbende blive justeret for at afspejle ændringer i viden og teknologi, og vil dermed medvirke til at tilskynde innovation og løbende forbedringer. Det er ASC der skal koordinere sådanne justeringer.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!