Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-06-27

Skind og ben - giver bedre vækst

Norske 'Fiskeriforskning' har påvist at hydroxyprolin forbedrer vækst og sundhed hos laks.

Dagens opdrætsfoder indeholder ca 30 % fiskemel. Det høje indhold skyldes, at mange fisk i opdræt er rovfisk med en kort tarm, hvorfor de har behov for et højt indhold af marint protein og fedt i foderet for at vokse og udvikle sig normalt.

Industrifisk og dermed fiskemel er en begrænset, og dermed dyr, ingrediens. Foderproducenterne har derfor i en årrække søgt at udvikle foder hvor en større del af indeholdet har vegetabilsk oprindelse.

Nu har norske forskere fundet frem til at aminosyren - hydroxyprolin - har en særlig gunstig virkning på væskt og sundhed. Hydroxyprolin indbygges særlig meget i proteiner der indgår i bindevæv, brusk og sener. I forarbejdnings-industrien er netop skind og ben et affaldsprodukt, der traditionelt ikke har indbragt en særlig stor salgspris da anvendelsen hidtil har været begrænset. Det ser nu ud til at kunne ændre sig.

Forsøg med laks, der har fået foder med en højere mængde hydroxyprolin, har vist at laksens tilvækst øges med op til 14 % målt i forhold til laks der æder normalt foder. Det betyder at produktionstiden kan reduceres - en vigtig økonomisk faktor i opdræt. Samtidig har nordmændene registreret at laks på denne diæt har udviklet mindre sår og finneskader, ligesom det tyder på at hydroxyprolinet reducerer antallet af deformiteter i fiskenes skelet. Dette medvirker også til en bedret økonomi i produktionen. De norske forskere regner således med en samlet mer-gevinst i norsk opdræt på en lille milliard kroner.

Ved at øge indholdet af hydroxyprolin i foderet regner forskerne også med at kunne øge indholdet af vegetabilske ingredienser - hvilket skulle billiggøre foderet.

Yderligere information hos forsker Anders Aksnes på (+47) 55 50 12 44

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!