Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-04-16

35 millioner ekstra i puljen til fiskeri og akvakultur

Regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt at øge den finansielle ramme for Den Europæiske Fiskerifonds indsats i 2010 med i alt 35 millioner kroner.


Der bliver nu lagt i alt 35 millioner oveni det beløb, der oprindeligt var afsat til fire tilskudspuljer under den Europæiske Fiskerifond, og det betyder, at Fødevareministeriet kan imødekomme flere af årets ansøgninger.


Tilskudsmidlerne øges inden for områderne:
 

  •  Modernisering af fiskerfartøjer og yngre fiskeres førstegangsetablering
  • Fælles Initiativer (fremme af bæredygtighed og værditilvækst i erhvervet gennem fx miljø-mærkning af fisk, sporbarhed og selektive redskaber) 
  • Kompetenceudvikling inden for fiskeri og akvakultur (fx udvikling af virksomhedsnære uddannelser eller faciliteter på uddannelsessteder)
  •  Fiskerihavne (fx investeringer i faciliteter, der giver forbedret og mere effektiv betjening af fiskeriet og behandling af fangsterne)

Fødevareminister Henrik Høegh er godt tilfreds med muligheden for at give penge til flere projekter end oprindeligt planlagt.
"Fiskerierhvervet er ude i hårdt vejr og derfor er det lige nu vigtigt, at de penge, vi har til rådighed i fiskeriudviklingsprogrammet, også kommer ud i erhvervet og skaber aktivitet og vækst i vore udkantsområder", siger fødevareminister Henrik Høegh.

(foto: Kim Borregaard Eriksen)

Den justerede bevillingsfordeling for 2010 er aftalt mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Den finansielle ramme er øget med 26 mio. kr. i EU-midler og ca. 9 mio. kr. i nationale midler.
Nogle af pengene er uforbrugte midler fra sidste års fiskeriudviklingsprogram.

Se fordelingen her

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!