Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-05-17

GUDP - klar til start

Det nye Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) er klar til opstart. Alle medlemmer af bestyrelsen er udpeget, og bestyrelsen holder sit først møde inden udgangen af maj måned.

Den nyudnævnte bestyrelse vil som det første fokusere på indsatsen i det første år, hvor der ligger en politisk aftale om igangsætning af en økologiindsats på 120 mio. kr. Herudover skal der igangsættes andre initiativer for ca. 60 mio. kr. Første udbud forventes at kunne offentliggøres til sommer, hvorefter der kan indsendes ansøgninger om tilskud til de første konkrete projekter.

Fødevareminister Henrik Høegh vil følge arbejdet tæt.

"GUDP er en samlende indsats, som jeg ser meget frem til resultaterne af. Der findes så mange kompetencer på fødevareområdet hos forbrugere, organisationer, forskere og erhvervslivet, at Danmark har alle muligheder for at løse udfordringer og styrke konkurrenceevnen for fødevareerhvervet. Men der har måske ikke været tilstrækkelig synergi, dialog og prioritering, og jeg tror, at den nye GUDP-bestyrelse kan være med til at bygge de nødvendige broer mellem viden og virksomheder i hele fødevareklyngen", siger fødevareminister Henrik Høegh.

Til efteråret vil bestyrelsen lægge strategi og planer for de kommende års bestyrelsesarbejde.

Kilde: Pressemeddelelse fra Fødevareministeriet

Bestyrelsen for GUDP:

Formand:
Tom Knutzen Danisco A/S
Medlemmer:
Bent Claudi Lassen, VIFU
Niels Alsted, BioMar A/S
Susanne Hovmand, Knuthenlund
Henrijette Richter, Novo Seeds
Susanne Støier, DMRI - Danish Meat Research Institute
Birgitte Brinch Madsen, COWI


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!