Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-07-02

Genskab en eng eller en ådal og få del i 90 millioner støttekroner til vådområder

Forbedring af vandmiljøet for 90 mio. kroner.

Våde enge, nye vandløb, genskabte søer og andre vådområder trækker så at sige fosfor og kvælstof ud af det vand, der strømmer igennem dem. Samtidig strømmer fugle, padder og insekter til. Derfor er de såkaldte vådområder effektive i forbedring af vandmiljøet i vores åer, søer, fjorde og bælter. Vådområderne får nu med to bekendtgørelser fra Fødevareministeriet en ferskvandsindsprøjtning.
I alt har Fødevareministeriet til i år og næste år afsat 90 mio. kroner til netop etablering og drift af vådområder. Pengene kan søges af bl.a. landmænd, private grundejere, virksomheder og kommuner (og dambrugere?).

Når vådområdet er etableret, følger der penge med i 20 år for accept af, at området i al fremtid forbliver vådområde. Ansøger kan derudover få penge til pleje af arealerne i form af afgræsning eller slåning i 5 år. Ansøgerne skal bl.a. kunne godtgøre, at de arealer, de vil sætte under vand, rent faktisk kan fungere som naturens eget rensningsanlæg og således kan fjerne mindst 100 kg kvælstof pr. hektar og reducere fosfortilførslen til vandmiljøet.

Landdistriktsprogrammet betaler:

Støtte til natur og miljø er det største indsatsområde i Fødevareministeriets nye landdistriktsprogram. Rent faktisk skal mere end halvdelen af de 6,2 mia. kroner, der er afsat i landdistriktsprogrammet, gå til netop natur og miljø og herunder vådområder. Tilskudsordningen til vådområder er en del af Vandmiljøplan III, hvor målsætningen bl.a. er en reduktion af kvælstof og fosfor til vandmiljøet.

Ansøgningsfrister:

Ansøgninger om tilskud til anlæg af vådområder kan indsendes fra den 27. juni 2007 til den 1. august 2007. Der bliver også en ansøgningsrunde fra den 1. oktober 2007 til den 1. november 2007. For ansøgninger om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder, fastsætter direktoratet den ansøgningsperiode, der skal være gældende for de enkelte projekter.

Læs mere om ordningen på Direktoratet for FødevareErhvervs (DFFE) hjemmeside. Læs vejledning til ansøgningen og hent evt. ansøgningsskema.

 

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!