Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-09-16

TUNYOTA: Bilfirma vil lave Blåfinnet Tun

Toyota har planer om at opdrætte Blåfinnet tun - i første omgang 10.000 stykker årligt.

Der er tale om et samarbejde med Kinki universitetet. Kinki har siden 2020 været involveret i at
'knække koden' for Blåfinnet tun - altså at kunne beherske alle fiskens livsstadier i akvakultur.
Kinki var således med på holdet der, på Clean Seas Tunas danskbyggede anlæg i Australien, havde
succes med at få moderfisk til at gyde, klække æggene og opfostre de unge tun.
Kinki vil også være med når det omfattende byggeri af en 'Tun-farm' i Spanien er gennemført og de
første Atlantiske Blåfinnede Tun bringes i kultur.

Det kommende spanske tun-anlæg er også dansk konstrueret.

Toyota etablerer faciliteter, der kan modtage unge tun som er klækket på Kinki universitetet.
På Toyotas anlæg skal fiskene gro fra ca 5 cm til 30 cm, hvorefter de udsættes i netbassiner i havet,
hvor de vokser til slagtestørrelse.

De 10.000 tun der således vokser op i akvakulturanlæg udgør imidlertid kun 10 % af efterspørgslen.
Japanske fiskeopdrættere har nemlig opgjort deres behov for unge tun, til videre opfedning, til
400 - 500.000 stykker årligt.
Så måske udvider Toyota i fremtiden sine faciliteter for fiskeopdræt !?

Det gamle ordsprog "Kom en Tiger i tanken" kan nu med sindsro omformuleres til "Kom en Tun i tanken"

Der er iøvrigt flere tegn på at professionelle investorer har fået øje på akvakultursektoren,
som et interessant objekt at placere penge i.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!