Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-10-20

Russiske takter om akvakulturekspansion

I Rusland har akvakultur holdt flyttedag fra landbrugsministeriet til fiskeriministeriet. Samtidig arbejdes der politisk på en udviklingsstrategi for sektoren og en tilhørende 'pose penge'. Måske vil dette styrke den danske eksport af udstyr til naboen i øst?

"For at sikre Rusland en fremtidige rolle på akvakulturområdet er der behov for forskning, udvikling og privat investering. For at fremme udviklingen er det nødvendigt at regeringen stræder til med en kapital-indsprøjtning og en samtidig indsats for at revidere lovgivningen og myndighedsgrundlaget" siger Victor Osadvhiy, der er chef for Zapbaltribvod - den russiske myndighed med ansvar for den vestlige Østersøs fiskeri og bevarelse af bio-ressourcer.

Flere akvakultur specialister i Kaliningrad-regionen har klaget over manglen på moderne teknologi til avlsarbejde og anden forskning på ørred, pighvar og andre arter i Østersøen og afvandingsområder i regionen.

Økonomisk er det problematisk, at foder må importeres fra Danmark eller Norge og der findes i øjeblikket heller ikke aktive forskningsfaciliteter. Victor Osadvhiy siger videre, at den russiske Duma for længst burde have fremstillet en strategi for udviklingen, men at denne af forskellige årsager er forsinket. "Det er umuligt at udvikle akvakultur uden relevante love og forordninger ligesom det er umuligt at opnå vellykkede resultater uden betydelige finansielle investeringer. I EU findes allerede en strategi for at udvikle akvakulturerhvervet og den medfølgende Europæiske Fiskeri Fond støtter årligt med €5 milliarder. Rusland kommer aldrig i en position, hvor eksport til EU bliver aktuelt - uden at vi prioriterer tilsvarende - og der er ingen andre markeder uden for Rusland eller EU for vores akvakulturproduktion."

Ifølge Osadvhiy, kunne det eksisterende russiske program - "Mere effektiv brug og udvikling af fiskerisektoren ressourcers 2009 - 2013" være en enorm impuls for udvikling af akvakultur. Programmet står allerede bag finansiering af 'Centrum for ferskvand og marine akvakultur', som vil blive etableret i Kaliningrad-regionen til en pris af RUB 350 millioner (€8,3 mill.). Programmet er forsinket og myndighederne planlægger at distribuere midlerne i perioden 2011-2013.

De russiske myndigheder har besluttet at flytte akvakultur fra landbrugsministeriet til fiskeriministeriet, som forbereder en retsakt om akvakultur. "Så vidt jeg ved er udkastet til retsakten næsten færdig, og vil blive overvejet i Dumaen i nær fremtid. Jeg forventer at en ny forordning er på plads mod slutningen af året, siger Maxim Buduratskiy, leder af fiskeridirektoratet for den østlige Østersø til avisen 'Ribatskaya'.

 

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!