Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-07-18

MMS Statusrapport

MMS betyder Master Management System
- og er et følgeprojekt til modeldambrugsprojektet.

Formålet er at indsamle drifterfaringer fra modeldambrugene og på denne måde bidrage til at sikre optimal drift af kommende dambrug der drives med et eller andet omfang af recirkulering. Statusrapporten præsenterer resultaterne fra 1. års drift af modeldambrug. Såvel driftmæssige som veterinære områder beskrives i rapporten.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!