Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-11-24

Straffe-fisk

Det er vel almindelig kendt, at man i USA tilbyder nogle straffefanger at passe og opdrage hunde. Det påvirker fangerne positivt at have ansvar og socialt samkvem med hundene.

I Australien har myndighederne også "fanget" ideen, men her er det ikke hunde med opdrætsfisk fangerne skal tage ansvar for! De australske myndigheder mener at fiskeopdræt kan hjælpe fangerne til en mere meningsfyldt hverdag. I første omgang prøves ideen af i det vestaustralske fængsel i Curtin. Fisken der skal holdes indespærret sammen med straffefangerne er Barramundi.

(foto viser IKKE en Barramundi, men en anden indsat 'fange-fisk')

Lokale beboere er ikke udpræget begejstrede for ideen - de har nemlig selv kæmpet med myndighederne i årevis for at få tilladelse til opdræt af - Barramundi. De lokale er forbitrede over at det tilsyneladende har været en formssag for fængslet at få de nødvendige tilladelser.

Fængselsmyndighederne forsikrer, at produktionen vil ske på et ikke kommercielt plan og at man vil forære fiskene til det lokale samfund.

 

I fængslerne i USA er det blevet almindeligt at lade udvalgte livstidsfanger opdrage hunde.

(Normalt er hundene dog ikke tvunget til at bære fangedragt)

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!