Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-12-01

Om recirkulerede anlæg til produktion af store norske laks

Norske Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening kan vel sidestilles med en tænkt fusion af Dansk Akvakultur og Danmarks Fiskeriforening. FHL er åben overfor innovation og fremhæver at den norske succes på opdrætssiden er bygget på kontinuerlig innovation og udvikling. FHLs miljødirektør, Aina Valland, vurderer i dette interview mulighederne for, at man i Norge vil tage  recirkuleringsanlæg i brug til store laks.

Norsk oppdrettsnæring er bygd på innovasjon og utvikling.
"Teknologien bliver stadig utviklet videre, og en kan ikke utelukke at en på sikt også vil ta i bruk lukkede anlegg - hvis eller når slike løsninger er på plass. Vi registrerer at det er stor oppmerksomhet rundt oppdrettsnæringen og dens miljøpåvirkning, noe som er legitimt i forhold til den betydningen denne matproduserende sektoren har langs kysten. Vi er imidlertid opptatt av at den viktige miljødebatten skal være basert på fakta", sier miljødirektør Aina Valland i FHL.

Fra enkelte hold er det sterkt fokusert på at hele produksjonen må over i lukkede anlegg og at teknologien finnes!
"Dette medfører ikke riktighet, da det gjenstår å utvikle løsninger for storskala produksjon. Men det er riktig at lukkede løsninger er testet i mindre skala, og vi er kjent med at næringsaktører prøver ut dette, blant annet i Canada".

"Oppdrettsnæringen har vært gjennom en rivende utvikling siden den spede begynnelsen for over 40 år siden. Utstyret som brukes i dag ser annerledes ut enn det gjorde for bare 20 år siden. Også fremover vil teknologien utvikles videre, og man kan derfor ikke utelukke at næringen på sikt vil ta i bruk lukkede anlegg i deler av produksjonen og de ulike produksjonsfasene".

"Nettopp fordi man har ønsket å ta i bruk nye løsninger, har spesielt lakseoppdrett vist en svært positiv utvikling over tid. Dette ønsker vi skal fortsette, og da er næringen avhengig av å ta i bruk ny kunnskap og teknologi. Dette er en suksessfaktor i mange næringer", sier Valland.

"Når det gjelder løsninger for lukkede anlegg, enten for produksjon i sjø eller på land, må teknologiutviklingen vurderes opp mot driftssikkerhet, fiskehelse, arealbruk, miljømessige forhold og økonomi. FHL er opptatt av at den teknologien som tas i bruk skal være fornuftig ut fra disse kriteriene, og at man ikke skal låse seg til én type løsning. Lukkede anlegg er ikke helt nytt for oppdrettsnæringen. I svært mange år har produksjonen av smolt foregått i lukkede anlegg på land, siden en bruker ferskvannn i denne delen av produksjonen".

"Når det gjelder oppdrettsproduksjon i sjøfasen, er denne teknologien ikke ferdig utviklet. Norges langstrakte kyst er eksepsjonelt godt egnet til å drive fiskeoppdrett, og det er disse naturgitte fortrinnene som vi først og fremst må sørge for å utnytte på en god og miljøvennlig måte fremover", understreker Aina Valland.

Aina Valland er miljødirektør i 'Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) der dækker hele værdikæden fra fjord til bord - både fiskeri og opdræt. FHL er en medlemsstyret organisation der omfatter såvel små lokale familieejede virksomheder som store multinationale selskaber.

(Fotomontage: FHL)

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!