Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2011-02-07

Ankerkæder slider havbrugsnoter op

En ny informationsfolder, udgivet af Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) i Norge, beskriver slidtage på opdrætsnoter og giver tips til, hvordan man undgår eller nedsætter slidtagen.
Tidligere undersøgelser har vist at to tredjedele af al rapporteret undslupne fisk, undslipper ved at der opstår huller i noten. En vigtig årsag til brist i noten er 'gnavesår' fra ankerkæder.

Læs/download brochuren her.

Brochuren er en del af resultatformidlingen fra et større projekt financieret af FHF: "Utvikling av sikre oppdrettsanlegg: Fase 2"


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!