Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2011-02-08

En milliard handlet på Fish Pool

Laks handles også som 'papirlaks' - såkaldte futures. Her kan købere og sælgere byde ind med priser for fremtidig levering af laks. Ovenpå succesåret for lakseopdrætterne, nemlig 2010, har januar måned allerede vist at markedet er 'nervøst' - forstået på den måde, at en større antal købere er interesseret i at ingå 1 eller 2-årig aftaler og på den måde sikre sig at kende prisen på råvarer til f.eks. videreforædling.

Nedenfor er gengivet artikel fra kyst.no

Allerede 7. februar passerte kontraktsvolumet på Fish Pool en milliard kroner hittil i år. Underliggende kontraktsvolum var 26.325 tonn. Volumet tilsvarer over 40 prosent av den totale eksportverdi av laks på 2,4 milliarder i januar.

I hele 2010 var kontraktsvolumet på Fish Pool på 3,5 mrd.kr, slik at økningen er stor.

-Aktørene i næringen har gradvis en mer profesjonell resultatstyring og utnytter fleksibiliteten finansielle kontrakter gir. Det mest omsatte er årskontrakter 2011 som nå handles til 39,30 kr/kg og toårskontrakt for 011 og 2012 til 37,30 kr/kg, sier adm.dir Søren Martens i Fish Pool ASA.

Oppdretterne kan nå sikre sin produksjon til historisk høye kontraktspriser. Markedsprisene er nå:
• 41,50 kr/kg frem til sommeren
• 37,50 kr/kg for andre halvår 2011
• 34,90 kr/kg for året 2012

-Spotprisene har steget kraftig de siste to år. Det har medført at lakseindustrien i Europa sliter med å øke lakseprisene i butikkene og ønsker kontrakter for å sikre sine priser. Samtidig har oppdretterne historisk høy inntjening, og frykter ikke tap ved fall i prisene. Mange kjøpere og få selgere ser ut til å være årsaken til at kontraktsprisene ligger såpass mye høyere enn analytikerne forventer, sier Martens.

-Vi har hentet inn estimat fra de 5 høyest rangerte lakseanalytikere i Norge (Prospera ranking) og analytikerne forventer i snitt en pris på 35,30 kr/kg for 2011, altså 4 kr/kg under futuresprisene. Noe av vår økning skyldes aksjonærer som selger laksefutures som del av sin investeringsstrategi, avslutter direktøren.

Det kan nevnes at Fish Pool ASA har konsesjon fra Finansdepartementet som regulert markedsplass for kjøp og salg av finansielle laksefutures og opsjoner. Hovedaksjonærene er Imarex ASA, de norske bankene DnB NOR, Nordea Bank Norge, 3 sparebanker samt selskapene GC Rieber AS og Bergen Energi AS.

De finansielle kontraktene som Fish Pool tilbyr er et verktøy som bidrar til bedre risikostyring og forutsigbarhet i en næring preget av sterkt svingende priser. Clearing tilbys via NOS Clearing ASA.


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!