Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2011-03-19

Nyt på videolisten: Dambrugerne er blevet miljøhelte

Dambrugene har skiftet rolle fra miljøskurk til miljøhelt.

Danmarks 250 dambrug har skiftet rolle fra miljøskurk til miljøhelt. Det er sket gennem en omlægning fra traditionelle dambrug til såkaldte recirkuleringsanlæg eller økologiske dambrug.

LandTV har besøgt Kongeåens Dambrug og fiskeslagteriet Dan-Forel, der hver især er klar til at øge produktionen på de topmoderne anlæg, hvis de ellers kan få lov til det.

Kongeåens Dambrug er et af landets største dambrug, og det har omlagt sine tre dambrug til recirkuleringsanlæg.

Det betyder, at driften sker uden at spærre vandløb og bruge åvand i fiskebassinerne. De store betonanlæg fyldes i stedet med grundvand, der genbruges igen og igen.

De tre dambrug producerer nu dobbelt så mange ørreder som tidligere, men med den halve kvælstofudledning. Produktion af opdrætsfisk er allerede en milliard-forretning herhjemme, men akvakulturen har et potentiale til en tredobling af omsætningen.


Gå til 'Videoliste' og se filmen - varighed: 22 min. 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!