Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2011-04-04

Fytase tilsætning til fiskefoder: NovoZymes først med tilladelse

Fiskefoder indeholder også plantemateriale, f.eks. hvede, majs eller soya. Plantematerialet indeholder en fosforholding forbindelse - fytin. Fisk kan imidlertid ikke, eller i meget ringe grad, nedbryde fytinen og udnytte fosfor derfra - da de mangler enzymet, fytase, til denne opgave. Derfor tilsættes let tilgængeligt fosfor som fiskene kan udnytte. Fosfor, som ikke udnyttes af fiskene - herunder fytinen - føres ud af fiskenes tarm og kan føre til en gødskning af vandmiljøet.

I de mange danske dambrug, der er omlagt til recirkuleret drift, har man indført 'fælder', der samler fiskelorte op kort efter at fisken har sluppet dem. Ved at opsamle eskremeterne hurtigt mindsker man nemlig udvaskningen af fosfor til vandmiljøet. Dermed er en væsentlig del af problemet løst. Hvis den ufordøjelig del af foderet kan minimeres , f.eks. ved tilsætning af fytin, bliver forureningspotentialet også reduceret - og samtidig kan man skære ned på den ekstra tilsætning af lettilgængeligt fosfor.

Det ser således ud til at der kan opstå en win-win-win situation; en forbedret udnyttelse af foderet, et billigere foder da man sparer fosfortilsætning, potentiale for forbedret vandmiljø.

NovoZymes har i mange år produceret enzymet (fytase), og solgt det til firmaer, der producerer foder til fjerkræ og svin. Nu har NovoZymesaltså også fået EU-tilladelse til at anvende fytase i foder til opdrætsfisk.

NovoZymes kan endnu ikke fortælle præcis, hvor store besparelser enzymerne kan give for dambrugene og miljøet, da det hele endnu er meget nyt og det vil være forskelligt fra kunde til kunde, men det er flere procent. Det ser ud til at 1 kg fytase kan spare tilsætning af 40 kg fosfor. Et naturligt spørgsmål at stille er da; hvad koster så 1 kg fytase i forhold til 40 kg fosfat.

 

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!