Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2011-05-19

Standard for bæredygtigt ørredopdræt på plads

WWF frigav den 18. maj den seneste udgave af standarden for bæredygtig opdræt af ferskvandsørreder. Standarden er i offentlig høring den næste måned og efter den 18. juni samles alle indkomne kommentarer, hvorefter styregruppen indarbejder disse i den endelige udgave, som således forventes at ligge færdig  først på efteråret 2011.

Standarden er blevet til i en åben konsensus proces; FTAD = Freshwater Trout Aquaculture Dialogue - og det første møde fandt sted i efteråret 2008 i Danmark. Senere har der været konsultationer/dialoger i flere andre lande. Fiskeopdrættere, foderfabrikanter, forædlere, myndigheder, NGO'er og mange andre har deltaget i processen, som altså nu nærmer sig sin afslutning. 

Der foreligger allerede standarder for flere arter, herunder pangasius, abalone, tilapia, mens en standard for lakseopdræt også aktuelt er sendt i den sidste høringsrunde.

Mellem ørred og laksestandarderne er der en vist samspil, idet man populært kan sige, at laksens første livsstadier, inden den sættes ud i netanlæg i havet, er tilsvarende ferskvandsørredens (i portionsstørrelse) - på samme måde kan havbrug med produktion af store ørreder sandsynligvis anvende laksestandarden.

Ligesom det traditionelle fiskeri kan søge om certificering efter standarder under MSC (Marine Stewardship Council) vil akvakultursektoren kunne søge certificering under ASC (Aquaculture Stewardship Council). ASC er dog endnu ikke helt operationel og indtil videre vil producenter af opdrætsfisk og skaldyr kunne søge certificering under Global GAP, som altså varetager selve auditeringen indtil ASC selv har fået etableret et 'korps' af auditører.

Hvis du vil se 'ørredstandarden',  som er på engelsk, kan du klikke her: "Draft standards for environmentally and socially responsible trout farming"

Hvis du har lyst til at kommentere og/eller give forslag til forbedring/forandrig af standarden sker dette elektronisk ved at udfylde et skema - det kan du gøre på hjemmesiden for 'ørredstandarden' her.


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!