Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2011-06-23

Nordisk netværk om akvakultur

Forskere, opdrættere, udstyrsproducenter, myndigheder og andre, som arbejder med akvakultur, inviteres med i et nyt netværk, der skal sætte skub i udviklingen af akvakulturerhvervet i Norden

The Nordic Network on Recirculating Aquaculture Systems er et nyt netværk, som har til formål at koordinere og styrke den nordiske forskning og udvikling af akvakulturanlæg baseret på recirkuleringsteknologi.

Recirkuleringsteknologien er fremtidens teknologi inden for akvakultur, fordi den gør det muligt at opdrætte fisk og skaldyr i stor målestok uden at overbelaste miljøet.

The Nordic Network on Recirculating Aquaculture Systems er åbnet for forskere, opdrættere, udstyrsproducenter, myndigheder og andre, der har interesse i området. Man tilmelder sig på netværkets hjemmeside, NordicRAS.net.
Netværket koordineres af DTU Aqua og har en styregruppe med repræsentanter fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. Netværket finansieres af Nordisk Ministerråd i det første år.

Fokus på miljøvenlig akvakultur

"Udviklingen inden for akvakulturen står lidt stille i Norden, mens den stormer frem i resten af verden. Vi håber, at det nordiske netværk kan være med til at sætte skub i udviklingen ved at identificere og samle de mennesker, der arbejder med området inden for både forskning, erhverv og myndigheder," siger koordinatoren for netværket Anne Johanne Tang Dalsgaard, Sektion for Akvakultur, DTU Aqua.

Som eksempel nævner hun, at netværket kan hjælpe de forskellige aktører med at finde samarbejdspartnere på tværs af landegrænser og sektorer, så man står stærkere, når der skal søges om penge til udviklingsprojekter. Desuden kan netværket styrke uddannelsen af forskere, når der bliver bedre kontakt mellem forskningsmiljøer og mellem forskningsverdenen og erhvervet.

Workshop og konference i oktober  (se kalenderen her på sitet)

En af netværkets første aktiviteter er Workshop on Recirculating Aquaculture Systems, som afholdes i Helsingfors den 5. og 6. oktober 2011. Workshoppen sætter fokus på nyheder inden for forskning og udvikling og vil arbejde målrettet på at styrke netværket mellem personer og organisationer, som arbejder med akvakulturanlæg baseret på recirkuleringsteknologi.

Der er åbnet for tilmelding til workshoppen indtil den 2. september 2011. Antallet af pladser er begrænset til 120.

Workshoppen foregår i forlængelse af konferencen Competitive and Sustainable Aquaculture in Northern Europe, som er organiseret af det finske formandskab for Nordisk Ministerråd.

Få mere information om workshop, konference, tilmelding m.v. på www.NordicRAS.net.

Flere oplysninger

Netværkskoordinator og forsker Anne Johanne Tang Dalsgaard, DTU Aqua, jtd@aqua.dtu.dk, tlf. 35 88 32 16, eller styregruppemedlem og sektionsleder Per Bovbjerg Pedersen, DTU Aqua, pbp@aqua.dtu.dk, tlf. 35 88 32 56.  
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!