Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2011-06-27

30 millioner i støtte til akvakultur fra den Europæiske Fiskeri Fond

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti indgået aftale om, hvordan de ekstra 20 mio. kr. skal fordeles, så udviklingen af et bæredygtigt fiskeri støttes bedst muligt.

Størstedelen af pengene skal bruges til at forhøje rammen for akvakulturprojekter med 15/30 mio. kr.
"Den danske akvakulturbranche producerer gode sunde fødevarer, og den har et stort vækstpotentiale både på hjemmemarkedet og i resten af verden. Det er vigtigt, at vi støtter udviklingen af miljøvenlige akvakulturanlæg, og med de 15 mio. kr. er der mulighed for investeringer i anlæg, som giver mindre udledning til miljøet og samtidig en større produktion", siger fødevareminister Henrik Høegh.
Derudover bliver der afsat 3 mio. kr. til privatejede fiskerihavne, som har betydning for fiskerierhvervet ude i lokalområderne, og 2 mio. kr. til bl.a. at forbedre sikkerhed og arbejdsmiljø ombord på fiskefartøjerne.
Desuden afsættes der penge til at etablere en rådgivningsfunktion, som kan understøtte initiativer og koordinere aktiviteter i fiskerierhvervet - herunder kystfiskeriet.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!