Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2011-08-02

Recirkuleret rejeopdræt i aflagte containere

I ørkenen udenfor Las Vegas har, Scott McManus, en driftig amerikaner etableret produktion af rejer. Der er tale om et recirkuleret anlæg og 'reje-dammene' er 40 brugte transport-containere.

De hvide saltvandsrejer (Penaeus setiferus), er fra en sygdomsfri stamme og bruger 4 måneder i anlægget for at nå salgsstørrelse. Den yderst bæredygtige recirkulerede produktionsform producerer ikke nævneværdige mængder af spildevand (bio-floc anlæg) og skal således kun erstatte vand der fordamper eller spildes ved håndteringen af rejerne.  Den årlige produktion ventes at blive på ca. 200 tons.

Aftagerne er de 100-vis af restauranter, der ligger i den nærliggende 'spilleby'. McManus venter at kunne oprette tilsvarende anlæg tæt på andre store byer med gode afsætningsmuligheder.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!