Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2011-09-05

Billigere at investere i akvakultur i de fattigste EU-lande

Europa-Kommissionen har fremlagt planer om at reducere kravet om samfinansiering for en række medlemslande.  Foranstaltningerne "bør yde et betydeligt bidrag til at få nogle af EUs mest urolige økonomier tilbage på sporet," fremgår det af Kommissionens pressemeddelelse fra begyndelsen af august. Forslaget omfatter Grækenland, Ungarn, Irland, Letland, Portugal og Rumænien og vil reducere landenes eget bidrag til en række fonde fra 15 % til 5 %.
Hvis Parlamentet godkender Kommissionens forslag vil statskasserne i de berørte medlemslande spare:
Grækenland 879
Ungarn 308
Irland 98
Letland 255
Portugal 629
Rumænien 714
I Rumænien, der altså vil kunne spare € 714 millioner er man langt om længe kommet i gang med at anvende penge fra den Europæiske Fiskeri Fond. For nylig har det Nationale Fiskeri- og Akvakultur Agentur (ANPA)besluttet at etablere en fiskeriauktion i Tulcea med en investering på € 14 millioner.
Agenturet planlægger også at investere € 10 millioner i et havnebyggeri ved Midia med støtte fra EFF, samt € 700.000 til uddannelse af 100 fiskere i Donau-deltaet. Senere vil tilsvarende programmer blive sat i værk for fiskere i andre dele af Donau og ved Sortehavet. Der er i alt ca. 3300 rumænske fiskere.
Det er dog akvakultur der har den højeste prioritering i det nationale operationelle program i Rumænien, idet der er afsat; € 13 millioner til akse 1 - justering af fiskerflåden; € 140 millioner til akse 2 - akvakultur;   € 40 millioner til akse 3 - foranstaltninger af fælles interesse; € 100 millioner til udvikling af fiskeriområder og endelig € 14.3 millioner til teknisk bistand.
Med de reducerede krav (hvis Kommissionens forslag gennemføres) til national medfinansiering skulle der således være gode muligheder for modernisering og andre investeringer i den rumænske akvakultursektor.
Østeuropæiske opdrættere har en anden afsætningsstruktur - lokal afsætning - fårDE rumænske fiskeopdrættere har, ligesom i mange af de øvrige østeuropæiske medlemslande, en anden afsætningsstruktur end i de vesteuropæiske medlemslande, idet der hovedsageligt afsættes til det lokale marked. Her kan regnbueørreder afsættes til € 3-4 pr. kg.
Det forventes dog, at en modernisering og industrialisering vil medføre at opdrættet fisk vil skulle afsættes på hele det europæiske marked - og da i konkurrence med produkter fra andre medlemslande - med et tilsvarende fald i prisen.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!