Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2011-09-05

Ønsker lukkede anlæg - mange opdrætslaks i norske elve

I over 20 år har man 'forskningsfisket' i norske lakseelve for at undersøge om, og hvor mange, opdrætslaks der går op i elvene. Man indsamler skælprøver fra laks der fanges i elvene og udfra analyser kan man således se hvor stor en andel af laksen, der ikke er 'originale' - altså vildlaks, men er laks, der er undsluppet opdrætsanlæg og har klaret sig i havet og nu trækker op for at gyde i elvene. Nu viser analyser at også elvene i det nordligste Norge - med udløb på Finnmarkskysten - rummer et stigende antal undslupne opdrætslaks.
- Andelen af opdrætslaks stiger, og det er ikke godt. Der har altid været mange opdrætslaks i denne elv, siger Odd Lehto, som er vagtansvarlig for Vestre Jakobselv (grænsen mod Rusland og Finland) til NRK-Nordnorge. I en række andre store lakseelve på kysten gennemføres tilsvarende indsamlinger og analyser af skæl fra laks, der fanges i elvene. I Altaelven og i Repparfjordselven er der fundet tilsvarende stigende mængder af opdrætslaks, mens der i Lakseelv, Stabburselv og Børselv også i år er fundet opdrætslaks, men ikke i stigende mængder.
Formanden for grundejerforeningen i Lakselv, Egil Liberg, er alligevel bekymret for fremtiden:
- Der er ikke opdræt i Porangerfjorden, men opdrætssektoren ekspanderer kraftigt og vi venter at problemerne vil sprede sig og også nå os.
Odd Lehto fortæller at man arbejder for at holde opdrætslaksen borte fra elvene: - Opdrætslaksen gyder senere end den vilde laks og blander sig med vildlaksen. Dermed bliver den vilde laks gener 'forurenet' med gener fra opdrætslaks - og de har ofte defekter og er ikke lige så godt tilpasset livet i elvene. I Altaelven er antallet af opdrætslaks tredoblet i perioden 2009 - 2010. Forskningsfiskeriet i 2010 viste, at 13 % af opgangslaksen i elven var opdrætslaks.
 
Vil have lukkede anlæg
- Selvom der arbejdes på at forhindre laksen i at undslippe opdrætsanlæggene er antallet af undslupne opdrætslaks fra norske anlæg stabilt og ligger på flere hundrede tusinde individer hvert år, siger Erik Sterud, som er fagchef i foreningen af norske lakseelve. Det er blevet en 'livsstilssygdom' i opdrætssektoren. Visionen om 0-undslupne laks ligner mere en illusion. Vi ønsker at en større del af produktionen fremover vil ske i lukkede anlæg, hvor det ikke er muligt for fisken at slippe ud i naturen.

På det norske havforskningsinstitut arbejder man med metoder til fremstilling af sterile laks. En lovende metode går ud på at trykbehandle lakseæggene med 620 bar i 6 minutter. Metoden har dog ført til laks med skeletdeformationer, men forskerne mener nu at de har fundet ud af, at øget fosforindhold i foderet forhindrer misdannelserne. Forskerne regner dog ikke med at metoden vil føre til kommercielle sterile laks indenfor de kommende år.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!