Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2011-11-07

Der er penge i den blå planet

Markedet for vand er fem gange større end markedet for vind. Hvis danske virksomheder skal rykke på området, kræver det samarbejde om eksport.

Under denne overskrift bringer DI (Dansk Industri) mandag den 7. november 2011, i magasinet DI Buisness følgende artikel:

VANDTEKNOLOG

Vi kan se frem til at skulle mætte ni milliarder mennesker i 2050. Befolkningstilvæksten betyder også et større behov for rent drikkevand og vand til brug i fødevareproduktion. Derfor vil forretningsmulighederne inden for vandteknologien naturligvis også vokse. Markedet er ellers stort i forvejen. Det er faktisk fem gange større end markedet for vindenergi, viser en analyse fra DI. Det er især på fjernmarkederne i Afrika, Asien og Sydamerika, der er markante muligheder.

Dansk vandteknologi har generelt været langt fremme i udviklingen med at genanvende vand. Genbrugs-teknologien kan eksempelvis rense vand i damme, som bruges til opdræt af fisk, hvor vandet så kan anvendes igen efter rensning. Inden for såkaldt membranteknologi er der uudnyttede muligheder. Membranteknologi går også ud på at genbruge vand. Det er der især behov for i fødevareproduktionen, som lægger beslag på to tredjedele af verdens vandforbrug.  Danmark har dog ikke fulgt med den teknologiske udvikling inden for membranteknologi, og det er der en logisk forklaring på, mener Bent Gadgaard, adm. direktør, Grundfos Biobooster.

-Der er masser af vand i Danmark, så vi har ikke selv haft noget behov for at udvikle teknologier, som kan genanvende vand. Men hvis du i stedet bor i Mellemøsten eller Sydamerika, hvor der er mangel på vand, er du nødt til at tænke i alternativer, siger han, der er sikker på, at membranteknologi er fremtiden inden for vandteknologi.


Skal samle kompetencer

Det er dog ikke kun manglende teknologisk udvikling, der er skyld i, at Danmark ikke udnytter vandmarkedets potentiale optimalt. DI's analyse peger nemlig på, at det er nemmere slå igennem på eksportmarkederne, hvis virksomhederne arbejder sammen. Og her har de danske virksomheder en udfordring. I stedet for at promovere sig selv, bør virksomhederne slå sig sammen med andre, som har andre kompetencer inden for samme branche. Derfor har DI International Business Development (DIBD) været med til at starte projektet VIDATEC i Vietnam, der skal åbne døren for danske virksomheder, der beskæftiger sig med vandteknologi.

-Vi forsøger at samle kæden, så hver enkelt virksomhed ikke skal ud og forsøge at banke døren ind til Vietnam alene. Vi laver en platform, så virksomhederne kan gøre det i fællesskab, siger direktør Jacob Kjeldsen, DIBD.

En stor del af Vietnams fødevareproduktion består af fisk, som opdrættes i damme. Derfor er der både brug for virksomheder, som leverer udstyr til monitering og rensning af vandet og rådgivningsvirksomheder, der kan hjælpe med at udvikle de bedste løsninger. Der er altså brug for forskellige typer virksomheder, og hvis de arbejder sammen om at eksportere vandteknologi og løsninger, er chancen for succes større, end hvis de forsøger sig alene, mener han.

Af : Jakob Groth (jagr@di.dk) DI-Buisness 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!