Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2011-11-11

Ny dambrugsbekendtgørelse: Dambrug kan vokse til gavn for økonomi og miljø

Danske dambrugere kan nu anvende miljøteknologi til at mindske forureningen af vandløbene og samtidig fordoble deres produktion. Fødevareministeriet og Miljøministeriet gør livet lettere for dambrug, der investerer i ny teknologi.

Regeringsgrundlaget fastslår, at Danmark skal gå foran med ny miljøteknologi. Regeringen lever nu op til dette løfte ved at belønne de dambrug, som anvender miljøteknologi, der renser spildevandet mere effektivt.

- De nye regler er en gulerod for de dambrug, der vil gå foran og vælge ny teknologi og dermed bidrage til den grønne omstilling. Hvis de vælger den nyeste miljøteknologi, så fjerner vi til gengæld loftet for, hvor mange fisk de må producere. Derved bliver vandet renset bedre til fordel for vores søer og åer, og vi hjælper samtidig erhvervet, siger miljøminister Ida Auken.

En samlet bekendtgørelse for dambrug indfører en ny, intelligent regulering, som måler dambrugenes udledning af spildevand og ikke dambrugenes foderforbrug, som det har været hidtil. Det er en løsning, der hjælper både miljø og dambrug og følger op på Akvakulturudvalgets anbefalinger.

- Vi har samlet de grønne organisationer, erhvervslivet og kommunerne, og de er blevet enige om en ny måde at styre dambrugene på, hvor vi giver støtte til miljøteknologi til gavn for både virksomhederne og samfundet. Vi giver nu dambrugene en tilskyndelse til at vælge ny miljøteknologi, fordi der kan produceres mere, samtidig med at miljøet skånes, siger miljøminister Ida Auken.

Den ny dambrugsbekendtgørelse regulerer alle typer ferskvandanlæg med udledning til åer, søer eller kyster.
Det er et vigtigt skridt, vi har taget, siger fødevareminister Mette Gjerskov.

-Danske dambrug producerer hvert år 45.000 tons fisk til en værdi af over 1. mia. kr. En stor del eksporteres til udlandet og der er stadig masser af potentiale i erhvervet. Derfor giver vi nu dambrugerne frihed til at skabe en bedre og mere effektiv produktion, hvis de samtidig passer bedre på naturen. Det håber jeg vil skabe vækst i dambrugene og samtidig give forbrugerne bæredygtigt producerede kvalitetsvarer, siger fødevareminister Mette Gjerskov

Fødevareministeriet støtter gennem EU's fiskerifond (EFF-tilskudsordningen) investeringer i dansk akvakultur til miljøeffektiv produktion.

Dambrug, der ikke vil investere i den nye produktion, kan fortsætte på den gamle ordning med de nødvendige miljøtilpasninger og samme produktion frem til 2022.

Ministeriet har sat en frist for kommentarer til bekendtgørelsen til den 6. december.

Læs høringsbrevet fra Miljøstyrelsen her.
Læs Udkast til bekendtgørelse her. 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!