Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2011-11-14

Norsk smoltproducent bygger om til produktion af stor laks på land.

Sørsmolt i Sydnorge er klar til en stor satsning. Anlægget i Kjølebrønd har siden 1997 produceret laksesmolt, men lancerede for nogle måneder siden ambitionerne om at investere 100 millioner NOK i opførslen af et helt nyt lukket recirkuleret anlæg. Ideen er blevet meget positivt modtaget af lokalpolitikerne.

Daglig leder ved Sørsmolt, Stein Helge Skjelde har store planer for et fremtidig AkvaPark i Kragerø.
Han fremlagde planerne for de folkevalgte i kommunen sidst i august, og blev mødt med stor begejstring fra politikernes side.

Kragerø Blad skrev den 18. august nedenstående

Når godkjente arealer og konsesjoner er på plass, kan dette bli starten på en uhyre interessant næring for Kragerø, på miljøvennlig basis. Dette i rake motsetning til den problemfylte lakseproduksjonen som på mange måter truer miljøet og landets villaksbestander.

Planene med AkvaPark i Kragerø går både på turistrettede oppleveklsesanlegg til produksjon av fersk laks til stedets restauranter.

Stadig flere synes å enes om at åpne oppdrettsanlegg er passé. Næringen sliter med store miljøkonsekvenser, lakselus, virus, bakterier og rømte oppdrettsfisk. Dagens produksjon er riktignok kostnadseffektiv og konkurransedyktig, for eksempel på laksepris på verdensmarkedet, men skal næringen leve også i framtiden, er noe nødt til å gjøres.

Staten har hittil i stor grad forsømt sitt ansvar.
Det kan og må den gjøre noe med. Fra mange hold jobbes det med såkalte «andregenerasjonsanlegg», eller lukkete oppdrettsanlegg i sjø og på land. Nå er et foregangsprosjekt klart for iverksettelse, og det i Kragerø kommune.

Sørsmolt i Kjølebrønd har siden 1997 sørget for yngel og settefisk til oppdrettsnæringen. Selskapet vil satse 100 millioner kroner på et fullskalaanlegg, og det med ny, lukket teknologi. Tilgangen på rent ferskvann og friskt sjøvann gjør forholdene optimale. Fordelene er mange: Dette vil både sikre og utvide antall lokale arbeidsplasser. Driften vil foregå på miljøvennlig vis, og man kan se for seg leveranser av lokale råvarer til kommunens restauranter. Kortreist mat, med andre ord. I tillegg kan man lage opplevelsestilbud som turistnæringen kan nyte godt av.

For å realisere dette trengs noen tilpasninger i kommunens planverk. Det skulle, etter stemningen i formannskapet, være en smal sak. Ellers må statlige myndigheter nå være med og gi de nødvendige øvrige tillatelser og betingelser for oppstarten. Her har man en aktør som er villig til å satse, i utkantstrøk. En aktør som stoler på merkevaren «fra Norge» og ikke frykter at lukkete anlegg medfører mer konkurranse: Lukkede anlegg gjør oppdrett uavhengig av norske fjorder, og kan derfor i prinsippet settes opp nær de utenlandske markedene. Et visningsanlegg i Kragerø kan være en ny start på en næring med utfordringer.


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!