Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2011-11-21

Avlen optimeres i dansk akvakultur

Æg fra danske avlsdambrug er i høj kurs over hele kloden. Det skyldes, at danske æg giver fisk af høj kvalitet, og at avlsbrugene er registreret fri for en række alvorlige fiskesygdomme.

Avlsarbejde på fisk i Danmark har lange traditioner og har hidtil fortrinsvis været baseret på traditionel familieavl og masseselektion. Nu sættes der imidlertid for alvor turbo på avlsarbejdet med et økonomisk tilskud fra fødevareministeriet og EU og implementering af de nyeste avls teknikker.

Der findes ca. 20 avlsdambrug i Danmark. Her arbejdes der på at fremme genetiske egenskaber, som er vigtige for fiskens opvækst.  Det kan fx være evnen til at vokse hurtigt, bedre foderudnyttelse, god indfarvning eller højere filetudbytte under slagtning. Det afhænger helt af, hvad fisken skal bruges til, og hvad kunderne efterspørger.

Avlsarbejdet bygger på godt håndværk og mange års erfaring. Avlsdambrugerne udvælger næste generation af fisk ved at se på størrelse, form, farve eller andre egenskaber, som kan ses med det blotte øje eller måles. Men det sikrer ikke altid maksimal avlsfremgang.

Baseret på fremragende forskning

"Forskningsbaseret avlsarbejde er vores skjulte ressource. Vi mestrer avlsarbejdet som håndværk, men vi udnytter ikke de seneste avlsteknikker til fulde. Det kræver andre værktøjer fra genetikken, som vi nu kan begynde at gøre brug af. Og det er derfor, vi står foran et kvantespring", forklarer Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur.

Fødevareministeriet og EU har netop givet et tilskud på ca. 1,7 mio. kr., som skal bruges til at etablere et netværk indenfor forskningsbaseret avl på fisk. Netværket udvikles i samarbejde mellem genetikere fra Århus Universitet og Dansk Akvakultur.     

"Vi er stolte af, at danske avlsdambrug er blandt de bedste i verden, men vi kan se fra vore kollegaer i landbruget, at forskningsbaseret avlsarbejde rummer et stort potentiale, og det agter vi at udnytte" udtaler Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur.

Anvendelse af f.eks. DNA analyser til slægtskabsbestemmelse og DNA markører er velkendt og forholdsvis velafprøvet hos de traditionelle husdyr, men et forholdsvis nyt begreb i akvakultur. Derfor er mulighederne store for at udnytte den tilgængelige variation mellem de fisk, der anvendes til avl.

Store avls-hanner (regnbue-ørreder) hos Lundby Fisk (Foto: Jesper Heldbo)

Yderligere oplysninger hos Dansk Akvakultur, formand Karl-Ivar Dahl Madsen, tlf. 3963 8340 + 2963 8342 eller direktør Brian Thomsen, tlf. 8921 2260 + 4076 2870

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!